Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Creative Commons

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Autori djela žele da se njihovo djelo može besplatno koristiti. Oni sva djela označavaju s # licencijom.
A) creative commons

2. Djelo označeno oznakom NC označava da je autor djela dozvolio da se djelo može koristiti i u komercijalne svrhe tj. na njemu se može zarađivati.
A) DA
B) NE

3. Djelo označeno oznakom ND označava da autor djela nije dozvolio da se djelo smije mijenjati. Korisnik koji želi mijenjati djelo mora pitati autora djela smije li mijenjati djelo.
A) DA
B) NE

4. Mrežne stranice na kojima besplatno (free download) možemo preuzimati slike nazivaju se:
A) pixabay
B) flash
C) unsplash
D) google

5. S web-tražilice Google možemo preuzimati slike ako smo podesili jedan alat koji će nam ponuditi pretraživanje slika prema CC licencijama. Taj alat naziva se #.
A) pravilo licencija
B) prava korištenja
C) pravila commonsa
D) Answer_4_(optional)
.