Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Beginoefening %27De levensverzekering%27

Author: Hermans Jan
Description: Beste deelnemers, Deze prétest bestaat uit het linken van de definities aan de bijhorende begrippen. Het is onontbeerlijk om deze termen niet te kennen.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. De verzekerde
1. reductie
2. fraude
3. BVRO
4. BVRI
5. Algemene voorwaarden
6. afkoop.
7. De verzekeringsnemer
8. TAK 23
9. Winstdeelneme
10. De begunstigde
11. fout ter goeder trouw.
12. TAK 21
13. omzetting
14. Wederinwerkingstelling
15. Inwerkingtreding van het levensverzekeringscontract.

Answers:
0. Datum 1ste premie ontertekening
1. TAW wordt gebruikt als een overlijdensdekking.
2. De clausules op het niveau van de maatschappij
3. Contract dat gestopt was, terug activeren
4. Hij die zich verbindt om de premies te betalen.
5. Een optionele uitkering als het bedrijf winst maakt.
6. Aanvullende prestatie bij overlijden door ongeval.
7. Levensverzekering niet gekoppeld aan beleggingsfonds
8. Stopzetting van het contract en het geld eruit.
9. Een fout die gemaakt wordt zonder slechte bedoelingen
10. TAW wordt gebruikt als eenmalige premie.
11. Levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen
12. Een fout die bewust gemaakt werd.
13. Diegene die de uitbetaling van de prestatie krijgt.
14. Op wiens hoofd het risico rust.
15. Aanvullende waarborg bij invaliditeit van de verzekerde.
.