Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Beginoefening %27De levensverzekering%27

Author: Hermans Jan
Description: Beste deelnemers, Deze prétest bestaat uit het linken van de definities aan de bijhorende begrippen. Het is onontbeerlijk om deze termen niet te kennen.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. De verzekerde
1. fout ter goeder trouw.
2. TAK 21
3. BVRO
4. reductie
5. afkoop.
6. BVRI
7. De verzekeringsnemer
8. omzetting
9. fraude
10. TAK 23
11. Winstdeelneme
12. Algemene voorwaarden
13. Inwerkingtreding van het levensverzekeringscontract.
14. De begunstigde
15. Wederinwerkingstelling

Answers:
0. Hij die zich verbindt om de premies te betalen.
1. Diegene die de uitbetaling van de prestatie krijgt.
2. Een fout die gemaakt wordt zonder slechte bedoelingen
3. Op wiens hoofd het risico rust.
4. Aanvullende prestatie bij overlijden door ongeval.
5. Datum 1ste premie ontertekening
6. De clausules op het niveau van de maatschappij
7. Een fout die bewust gemaakt werd.
8. Levensverzekering niet gekoppeld aan beleggingsfonds
9. TAW wordt gebruikt als een overlijdensdekking.
10. Levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen
11. Aanvullende waarborg bij invaliditeit van de verzekerde.
12. Stopzetting van het contract en het geld eruit.
13. Contract dat gestopt was, terug activeren
14. TAW wordt gebruikt als eenmalige premie.
15. Een optionele uitkering als het bedrijf winst maakt.
.