Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Beginoefening %27De levensverzekering%27

Author: Hermans Jan
Description: Beste deelnemers, Deze prétest bestaat uit het linken van de definities aan de bijhorende begrippen. Het is onontbeerlijk om deze termen niet te kennen.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Algemene voorwaarden
1. Winstdeelneme
2. BVRO
3. TAK 21
4. Wederinwerkingstelling
5. afkoop.
6. fraude
7. omzetting
8. BVRI
9. De verzekerde
10. reductie
11. Inwerkingtreding van het levensverzekeringscontract.
12. fout ter goeder trouw.
13. De begunstigde
14. De verzekeringsnemer
15. TAK 23

Answers:
0. Stopzetting van het contract en het geld eruit.
1. Op wiens hoofd het risico rust.
2. Aanvullende prestatie bij overlijden door ongeval.
3. Diegene die de uitbetaling van de prestatie krijgt.
4. TAW wordt gebruikt als eenmalige premie.
5. Een fout die gemaakt wordt zonder slechte bedoelingen
6. Een fout die bewust gemaakt werd.
7. Contract dat gestopt was, terug activeren
8. Een optionele uitkering als het bedrijf winst maakt.
9. Levensverzekering niet gekoppeld aan beleggingsfonds
10. Levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen
11. Hij die zich verbindt om de premies te betalen.
12. De clausules op het niveau van de maatschappij
13. Aanvullende waarborg bij invaliditeit van de verzekerde.
14. Datum 1ste premie ontertekening
15. TAW wordt gebruikt als een overlijdensdekking.
.