Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Beginoefening %27De levensverzekering%27

Author: Hermans Jan
Description: Beste deelnemers, Deze prétest bestaat uit het linken van de definities aan de bijhorende begrippen. Het is onontbeerlijk om deze termen niet te kennen.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. fraude
1. Inwerkingtreding van het levensverzekeringscontract.
2. Wederinwerkingstelling
3. reductie
4. De begunstigde
5. afkoop.
6. omzetting
7. Winstdeelneme
8. fout ter goeder trouw.
9. TAK 21
10. BVRI
11. TAK 23
12. De verzekeringsnemer
13. Algemene voorwaarden
14. BVRO
15. De verzekerde

Answers:
0. Een fout die gemaakt wordt zonder slechte bedoelingen
1. Aanvullende prestatie bij overlijden door ongeval.
2. Op wiens hoofd het risico rust.
3. TAW wordt gebruikt als een overlijdensdekking.
4. Diegene die de uitbetaling van de prestatie krijgt.
5. Levensverzekering niet gekoppeld aan beleggingsfonds
6. Stopzetting van het contract en het geld eruit.
7. Hij die zich verbindt om de premies te betalen.
8. Datum 1ste premie ontertekening
9. Levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen
10. Contract dat gestopt was, terug activeren
11. Een optionele uitkering als het bedrijf winst maakt.
12. Een fout die bewust gemaakt werd.
13. TAW wordt gebruikt als eenmalige premie.
14. De clausules op het niveau van de maatschappij
15. Aanvullende waarborg bij invaliditeit van de verzekerde.
.