Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Beginoefening %27De levensverzekering%27

Author: Hermans Jan
Description: Beste deelnemers, Deze prétest bestaat uit het linken van de definities aan de bijhorende begrippen. Het is onontbeerlijk om deze termen niet te kennen.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. fout ter goeder trouw.
1. Inwerkingtreding van het levensverzekeringscontract.
2. TAK 21
3. De verzekerde
4. TAK 23
5. BVRO
6. fraude
7. De verzekeringsnemer
8. Winstdeelneme
9. BVRI
10. De begunstigde
11. omzetting
12. Wederinwerkingstelling
13. afkoop.
14. Algemene voorwaarden
15. reductie

Answers:
0. Aanvullende prestatie bij overlijden door ongeval.
1. Datum 1ste premie ontertekening
2. Een fout die gemaakt wordt zonder slechte bedoelingen
3. Stopzetting van het contract en het geld eruit.
4. Een fout die bewust gemaakt werd.
5. Op wiens hoofd het risico rust.
6. Contract dat gestopt was, terug activeren
7. De clausules op het niveau van de maatschappij
8. Levensverzekering niet gekoppeld aan beleggingsfonds
9. Levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen
10. Hij die zich verbindt om de premies te betalen.
11. TAW wordt gebruikt als eenmalige premie.
12. Diegene die de uitbetaling van de prestatie krijgt.
13. Een optionele uitkering als het bedrijf winst maakt.
14. Aanvullende waarborg bij invaliditeit van de verzekerde.
15. TAW wordt gebruikt als een overlijdensdekking.
.