Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Beginoefening %27De levensverzekering%27

Author: Hermans Jan
Description: Beste deelnemers, Deze prétest bestaat uit het linken van de definities aan de bijhorende begrippen. Het is onontbeerlijk om deze termen niet te kennen.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Algemene voorwaarden
1. De begunstigde
2. TAK 23
3. TAK 21
4. omzetting
5. reductie
6. fout ter goeder trouw.
7. Inwerkingtreding van het levensverzekeringscontract.
8. afkoop.
9. Wederinwerkingstelling
10. De verzekeringsnemer
11. Winstdeelneme
12. fraude
13. De verzekerde
14. BVRO
15. BVRI

Answers:
0. Aanvullende prestatie bij overlijden door ongeval.
1. Stopzetting van het contract en het geld eruit.
2. De clausules op het niveau van de maatschappij
3. Contract dat gestopt was, terug activeren
4. Een optionele uitkering als het bedrijf winst maakt.
5. Aanvullende waarborg bij invaliditeit van de verzekerde.
6. Diegene die de uitbetaling van de prestatie krijgt.
7. TAW wordt gebruikt als een overlijdensdekking.
8. Levensverzekering niet gekoppeld aan beleggingsfonds
9. Datum 1ste premie ontertekening
10. Een fout die gemaakt wordt zonder slechte bedoelingen
11. Hij die zich verbindt om de premies te betalen.
12. Levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen
13. TAW wordt gebruikt als eenmalige premie.
14. Een fout die bewust gemaakt werd.
15. Op wiens hoofd het risico rust.
.