Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja 18

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. kurs tańca
1. poznawać - poznać %2b biernik
2. rozmawiać - porozmawiać %2b miejscownik
3. interesować się %2b narzędnik
4. kurs samoobrony
5. powtarzać - powtórzyć %2b biernik
6. zapominać - zapomnieć %2b biernik
7. zwracać się - zwócić się %2b narzędnik
8. warsztaty fotografii
9. pamiętać %2b biernik
10. pamięc
11. wybierać - wybrać %2b biernik
12. szkoła średnia
13. kurs komputerowy
14. kurs językowy
15. zapominać - zapomnieć

Answers:
0. plannen
1. spreken over
2. onthouden
3. zich bezighouden met
4. analyseren
5. uit het hoofd leren
6. vergeten
7. gemakkelijk onthouden
8. leren voor
9. lagere school
10. kennen
11. zich richten met
12. bijscholing
13. kiezen
14. middelbare school
15. het geheugen
.