Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Lekcja 18

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. mieć pamięć do %2b dopełniacz
1. pamięc
2. uczyć się na pamięć
3. kurs komputerowy
4. poznawać - poznać %2b biernik
5. uczyć się - nauczyć się %2b dopełniacz
6. szkolenie
7. kurs językowy
8. szkoła średnia
9. studiować %2b biernik
10. chodzić na - %2b biernik
11. rozmawiać - porozmawiać %2b miejscownik
12. zapominać - zapomnieć %2b biernik
13. powtarzać - powtórzyć %2b biernik
14. pamiętać - zapamiętać
15. interesować się %2b narzędnik

Answers:
0. taalcursus
1. uit het hoofd leren
2. zich bezighouden met
3. zich richten met
4. vergeten
5. kennen
6. leren
7. zich inschrijven voor
8. analyseren
9. het geheugen
10. gemakkelijk onthouden
11. danscursus
12. lagere school
13. kiezen
14. vergeten
15. workshop fotografie