Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja 17c

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. najweęcej czasu
1. doping
2. =%3e (coś) zajmuje mi dużo czasu.
3. za dużo czasu
4. 1 godzinę
5. 2,3,4 godziny
6. siłownia
7. boks
8. 1 minutę
9. za mało czasu
10. 5,... godzin
11. najmniej czasu
12. Ile csasu zajmuje ci (coś)?
13. =%3e (coś) zajmuje mi mało czasu.
14. 5,... minut
15. 2,3,4 minuty

Answers:
0. het minste tijd
1. =%3e (iets) neemt bij mij veel tijd in beslag.
2. Hoeveel tijd neemt bij jou (iets) in beslag ?
3. 5,... uren
4. boks
5. =%3e (iets) neemt bij mij weinig tijd in beslag.
6. 1 minuut
7. het meeste tijd
8. te veel tijd
9. 5,... minuten
10. doping
11. 2,3,4 uren
12. 1 uur
13. te weinig tijd
14. fitness
15. 2,3,4 minuten
.