Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Lekcja 17c

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. doping
1. =%3e (coś) zajmuje mi dużo czasu.
2. najmniej czasu
3. =%3e (coś) zajmuje mi mało czasu.
4. 1 godzinę
5. za mało czasu
6. siłownia
7. za dużo czasu
8. 1 minutę
9. Ile csasu zajmuje ci (coś)?
10. boks
11. 5,... minut
12. 5,... godzin
13. najweęcej czasu
14. 2,3,4 godziny
15. 2,3,4 minuty

Answers:
0. 2,3,4 minuten
1. te weinig tijd
2. doping
3. te veel tijd
4. fitness
5. 1 uur
6. =%3e (iets) neemt bij mij weinig tijd in beslag.
7. Hoeveel tijd neemt bij jou (iets) in beslag ?
8. boks
9. =%3e (iets) neemt bij mij veel tijd in beslag.
10. 5,... uren
11. 5,... minuten
12. het minste tijd
13. 2,3,4 uren
14. het meeste tijd
15. 1 minuut