Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja 17c

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. doping
1. za mało czasu
2. siłownia
3. =%3e (coś) zajmuje mi dużo czasu.
4. 2,3,4 godziny
5. Ile csasu zajmuje ci (coś)?
6. 5,... godzin
7. boks
8. 2,3,4 minuty
9. 5,... minut
10. najweęcej czasu
11. najmniej czasu
12. =%3e (coś) zajmuje mi mało czasu.
13. 1 godzinę
14. za dużo czasu
15. 1 minutę

Answers:
0. 2,3,4 minuten
1. te veel tijd
2. 1 uur
3. fitness
4. =%3e (iets) neemt bij mij veel tijd in beslag.
5. =%3e (iets) neemt bij mij weinig tijd in beslag.
6. 5,... uren
7. het minste tijd
8. te weinig tijd
9. 1 minuut
10. 5,... minuten
11. het meeste tijd
12. boks
13. 2,3,4 uren
14. doping
15. Hoeveel tijd neemt bij jou (iets) in beslag ?
.