Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja 17c

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 2,3,4 godziny
1. siłownia
2. najweęcej czasu
3. =%3e (coś) zajmuje mi mało czasu.
4. =%3e (coś) zajmuje mi dużo czasu.
5. najmniej czasu
6. 5,... minut
7. 1 godzinę
8. boks
9. za mało czasu
10. 2,3,4 minuty
11. za dużo czasu
12. doping
13. 5,... godzin
14. 1 minutę
15. Ile csasu zajmuje ci (coś)?

Answers:
0. te weinig tijd
1. het minste tijd
2. 2,3,4 minuten
3. boks
4. Hoeveel tijd neemt bij jou (iets) in beslag ?
5. 5,... minuten
6. 5,... uren
7. 1 minuut
8. =%3e (iets) neemt bij mij weinig tijd in beslag.
9. te veel tijd
10. 1 uur
11. fitness
12. 2,3,4 uren
13. =%3e (iets) neemt bij mij veel tijd in beslag.
14. het meeste tijd
15. doping
.