Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja 17c

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. za dużo czasu
1. =%3e (coś) zajmuje mi dużo czasu.
2. =%3e (coś) zajmuje mi mało czasu.
3. 2,3,4 minuty
4. boks
5. najmniej czasu
6. doping
7. 1 godzinę
8. najweęcej czasu
9. 2,3,4 godziny
10. 5,... godzin
11. 1 minutę
12. 5,... minut
13. Ile csasu zajmuje ci (coś)?
14. za mało czasu
15. siłownia

Answers:
0. 5,... uren
1. het meeste tijd
2. 2,3,4 minuten
3. 1 minuut
4. =%3e (iets) neemt bij mij veel tijd in beslag.
5. doping
6. fitness
7. 1 uur
8. =%3e (iets) neemt bij mij weinig tijd in beslag.
9. te veel tijd
10. 2,3,4 uren
11. boks
12. te weinig tijd
13. het minste tijd
14. 5,... minuten
15. Hoeveel tijd neemt bij jou (iets) in beslag ?
.