Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja 17c

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. siłownia
1. za dużo czasu
2. 5,... minut
3. Ile csasu zajmuje ci (coś)?
4. najweęcej czasu
5. 2,3,4 godziny
6. za mało czasu
7. doping
8. 2,3,4 minuty
9. =%3e (coś) zajmuje mi dużo czasu.
10. 1 minutę
11. najmniej czasu
12. boks
13. 5,... godzin
14. =%3e (coś) zajmuje mi mało czasu.
15. 1 godzinę

Answers:
0. =%3e (iets) neemt bij mij weinig tijd in beslag.
1. het minste tijd
2. Hoeveel tijd neemt bij jou (iets) in beslag ?
3. 5,... minuten
4. het meeste tijd
5. 5,... uren
6. doping
7. 2,3,4 uren
8. 1 minuut
9. fitness
10. te veel tijd
11. te weinig tijd
12. 2,3,4 minuten
13. 1 uur
14. boks
15. =%3e (iets) neemt bij mij veel tijd in beslag.
.