Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja 17c

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 5,... godzin
1. za mało czasu
2. najmniej czasu
3. najweęcej czasu
4. za dużo czasu
5. 1 minutę
6. =%3e (coś) zajmuje mi dużo czasu.
7. 1 godzinę
8. boks
9. 5,... minut
10. doping
11. 2,3,4 godziny
12. Ile csasu zajmuje ci (coś)?
13. =%3e (coś) zajmuje mi mało czasu.
14. 2,3,4 minuty
15. siłownia

Answers:
0. te weinig tijd
1. Hoeveel tijd neemt bij jou (iets) in beslag ?
2. het minste tijd
3. te veel tijd
4. 1 minuut
5. 5,... minuten
6. boks
7. 5,... uren
8. =%3e (iets) neemt bij mij veel tijd in beslag.
9. =%3e (iets) neemt bij mij weinig tijd in beslag.
10. 2,3,4 uren
11. 2,3,4 minuten
12. doping
13. het meeste tijd
14. 1 uur
15. fitness
.