Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja 16a

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. kilkaset (gen %2b Mv)
1. poznać partnera, partnerkę
2. kilkadziesiąt ( %2b gen.Mv)
3. kilka (%2b gen.Mv)
4. ożenić sie (z %2b instr.)
5. kilkanaście (%2b gen.Mv)
6. biografia
7. skończyć uniwersystet
8. urodzić dziecko
9. zacząć pracować w ... jako...
10. skończyć studia
11. starzeć się
12. wyjść za mąż (za %2b gen.)
13. skończyć szkołę
14. otworzyć firmę
15. urodzić się w

Answers:
0. een firma openen
1. school beeindigen
2. enkele (1 tot 10)
3. universiteit beeindigen
4. enkele tientallen
5. een kind baren
6. geboren zijn in
7. partner ontmoeten
8. enkele (10 tot 20)
9. trouwen met (voor een vrouw)
10. beginnen werken in ... als ...
11. studies beeindigen
12. enkele honderdtallen
13. trouwen met (voor een man)
14. ouder worden
15. biografie
.