Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja10

Author: Biesmans Pierre
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. luty w lutym
1. w miesiącu
2. raz, 2 razy, 3 razy
3. co tydzień
4. maryec w marcu
5. październik w paźdyierniku
6. czerwiec w czerwcu
7. w roku
8. listopad w listopadzie
9. grudzień w grudniu
10. co rok
11. codziennie
12. styczień w styczniu
13. kiecień w kwietniu
14. wrzesień we wrześniu
15. w zeszłym roku

Answers:
0. een keer twee keer drie keer
1. mei in mei
2. september in september
3. juni in juni
4. per maand
5. maart in maart
6. augustus in augustus
7. juli in juli
8. december in december
9. jaarlijks
10. vorig jaar
11. oktober in oktober
12. november in november
13. per jaar
14. dagelijks
15. per week
.