Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja10

Author: Biesmans Pierre
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. styczień w styczniu
1. w zeszłym roku
2. czerwiec w czerwcu
3. maj w maju
4. w tygodniu
5. co rok
6. lipiec w lipcu
7. maryec w marcu
8. w miesiącu
9. listopad w listopadzie
10. kiecień w kwietniu
11. sierpień w sierpniu
12. październik w paźdyierniku
13. wrzesień we wrześniu
14. co miesiąc
15. co tydzień

Answers:
0. april in april
1. juni in juni
2. juli in juli
3. augustus in augustus
4. februari in februari
5. maandelijks
6. jaarlijks
7. dagelijks
8. wekelijks
9. vorig jaar
10. een keer twee keer drie keer
11. per maand
12. maart in maart
13. december in december
14. januari in januari
15. september in september
.