Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja10

Author: Biesmans Pierre
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. w roku
1. w tygodniu
2. maj w maju
3. styczień w styczniu
4. w zeszłym roku
5. październik w paźdyierniku
6. listopad w listopadzie
7. grudzień w grudniu
8. co rok
9. luty w lutym
10. czerwiec w czerwcu
11. wrzesień we wrześniu
12. maryec w marcu
13. co miesiąc
14. kiecień w kwietniu
15. w miesiącu

Answers:
0. augustus in augustus
1. per jaar
2. dagelijks
3. wekelijks
4. maandelijks
5. juni in juni
6. jaarlijks
7. maart in maart
8. januari in januari
9. per maand
10. juli in juli
11. september in september
12. april in april
13. een keer twee keer drie keer
14. mei in mei
15. november in november
.