Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lekcja02

Author: Biesmans Pierre
Description:
Keywords: woordenschat, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. nazwysko
1. dziecko
2. średniego wzrostu
3. ładna
4. przystojny
5. krzsesło
6. młody
7. pytać
8. drzwi
9. zdrowy
10. długopis
11. słońce
12. wesoły
13. okno
14. zdjęcie
15. mężczyzna

Answers:
0. tafel
1. slank
2. jong
3. krant
4. klein
5. man
6. vrolijk
7. triest
8. foto
9. stoel
10. artiest
11. lelijk
12. pen
13. deur
14. vrouw
15. familienaam
.