Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kviz - Ulcus cruris (copy)

Author: Kolenković Filip
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Je naglo nastala smetnja protoka protoka venskog krvotoka
A) Akutna venska insuficijencija
B) Mješovita vensko-arterijska ulceracija
C) Kada je pristuno fibrinsko tkivo
D) Prevencije potkoljeničnog vrijeda

2. Je disfunkcija venskog sistema
A) Kronična venska insuficijencija
B) Potkoljenični vrijed
C) Potkoljenični vrijed je
D) Prevencije potkoljeničnog vrijeda

3. Zahvaća vanjsku stranu potkoljenice i stopalo
A) Mješovita vensko-arterijska ulceracija
B) Kronična venska insuficijencija
C) Za sprječavanje infekcija
D) Kada je prisutna nekroza

4. Diskontinuitet kože na distalnim djelovima potkoljenice
A) Potkoljenični vrijed je
B) Potkoljenični vrijed
C) Prevencije potkoljeničnog vrijeda
D) Konzervativna metoda

5. U pravilu ne boli
A) Potkoljenični vrijed
B) Dijagnostika potkoljeničnog vrijeda
C) Ulceracije u pravilu
D) Kada je prisutna nekroza

6. Primjenjuje se terapija s venoaktivnim svojstvima
A) Prevencije potkoljeničnog vrijeda
B) Za sprječavanje infekcija
C) Potkoljenični vrijed
D) Najučinkovitiji je

7. Konzervativno i kirurško
A) Liječenje potkoljeničnog vrijeda
B) Najučinkovitiji je
C) Akutna venska insuficijencija
D) Za sprječavanje infekcija

8. Digitalna substrakcijska angiografija, ABI, color doppler
A) Dijagnostika potkoljeničnog vrijeda
B) Liječenje potkoljeničnog vrijeda
C) Kronična venska insuficijencija
D) Kada je pristuno fibrinsko tkivo

9. Kompresivne čarape i zavoje i pneumatski komp. uređaji
A) Konzervativna metoda
B) Za sprječavanje infekcija
C) Potkoljenični vrijed
D) Prevencije potkoljeničnog vrijeda

10. Indiciran je kirurški debridman
A) Kada je prisutna nekroza
B) Liječenje potkoljeničnog vrijeda
C) AVI
D) Akutna venska insuficijencija

11. Kontraindiciran je kirurški debridman
A) Kada je pristuno fibrinsko tkivo
B) Prevencije potkoljeničnog vrijeda
C) Liječenje potkoljeničnog vrijeda
D) Ulceracije u pravilu

12. Preduvijet zarastanja
A) Redovita toaleta rane i čišćenje rane hidrogenom
B) Konzervativna metoda
C) Liječenje potkoljeničnog vrijeda
D) Ulceracije u pravilu

13. Primjenjuje se antibiotska terapija
A) Za sprječavanje infekcija
B) Ulceracije u pravilu
C) AVI
D) Potkoljenični vrijed

14. Teško zarastaju (mogu zarastati godinama)
A) Ulceracije u pravilu
B) Redovita toaleta rane i čišćenje rane hidrogenom
C) Dijagnostika potkoljeničnog vrijeda
D) Potkoljenični vrijed je

15. Mehaničko čišćenje ulceracije
A) Najučinkovitiji je
B) Prevencije potkoljeničnog vrijeda
C) Kada je pristuno fibrinsko tkivo
D) AVI

.