Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kviz za provjeru znanja

Author: Košir Luka
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Ako se kao pješak krećeš cestom izvan naselja, u pravilu kretat ćeš se:
A) Uz lijevi rub kolnika
B) Uz desni rub kolnika
C) Uz cestu

2. Ako se sa svojim prijateljima krećeš cestom izvan naselja, kretat ćete se:
A) Jedan pored drugoga
B) Jedan iza drugoga
C) Najviše po troje u jednom redu

3. Na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza kolnik ćeš kao pješak, uvijek prelaziti:
A) Najduljim putem
B) Najkraćim putem
C) Srednjim putem

4. Kada prelaziš kolnik kao pješak, obavezno ćeš koristiti:
A) Obilježenu biciklističku traku
B) Obilježenu prometnu traku
C) Obilježeni pješački prijelaz

5. Na svom biciklu prevoziš teret smješten na nosaču tereta. Teret ne smije biti:
A) širi od 80 cm sa svake strane bicikla
B) širi od 50 cm sa svake strane bicikla
C) širi od širine upravljača bicikla
D) Answer_4_(optional)

6. U prometu na cesti smiješ vući prikolicu:
A) na dva kotača
B) na četiri kotača
C) na jedan kotač
D) Answer_4_(optional)

7. U prometu na cesti, prikolica koju vučeš svojim biciklom ne smije biti šira:
A) od 100 cm
B) od 80 cm
C) od 90 cm
D) Answer_4_(optional)

8. Neispravan bicikl u prometu na cesti:
A) smiješ vući drugim vozilom
B) moraš gurati krećući se kao pješak
C) prevoziti na drugom vozilu
D) Answer_4_(optional)

9. Put kočenja tvog bicikla ovisi:
A) o stanju kolnika
B) o brzini kojom voziš
C) o ispravnosti svjetla na biciklu
D) o stanju guma na tvom biciklu

10. Na biciklu uvijek mora biti ispravna:
A) samo kočnica zadnjeg kotača
B) samo kočnica prednjeg kotača
C) kočnica prednjeg i zadnjeg kotača
D) Answer_4_(optional)

11. Dovoljan razmak između tvog bicikla i vozila koje se kreće ispred tebe ovisi o:
A) brzini kojom voziš
B) o stanju kolnika
C) o boji tvoje odjeće
D) Answer_4_(optional)

12. Razmak sa strane bitan je prilikom:
A) mimoilaženja
B) pretjecanja
C) parkiranja
D) Answer_4_(optional)

13. Trokut kao oblik prometnog znaka određuje:
A) zabranu kretanja vozila
B) opasnost za kretanje vozila
C) obavijest za kretanje vozila
D) Answer_4_(optional)

14. Krug kao oblik prometnog znaka određuje:
A) zabranu kretanja vozila
B) obvezuje kretanja vozila
C) opasnost za kretanje vozila
D) Answer_4_(optional)

15. Kvadrat ili pravokutnik kao oblik prometnog znaka određuje:
A) opasnost
B) zabrana
C) obavijest
D) Answer_4_(optional)
.