Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

CENTRAL NUCLEAR

Author: Caballero Marc
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Quines són les parts d%27una centrals nuclears?
A) Condenzador, torre de refigeració i reactor.
B) Turbines, generador, condenzador i reactor.
C) Turbines, generador, condenzador, torre de refigeració i reactor.
D) Turbines, generador, torre de refigeració i reactor.

2. La central nuclear és la central més perillosa del món?
A) VERITAT
B) FALS

3. Que és el reactor?
A) És un dispositiu que crea atoms per injectar-los en la central.
B) És un dispositiu que produeix calor, a base d%27alliberar-la del nucli d%27àtoms en ser trencats, en ser bombardejats amb neutrons.
C) És un dispositiu que fa que la central no exploti.
D) És un aparell que serveix per trespassar l%27electricitat.
.