Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kontrolltöö

Author: Ruul Helve
Description: Vali õige vastus.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Kuidas nimetatakse tahkeid aineid?
A) Jääks
B) Tahkisteks
C) Kiviks
D) Tahkuks

2. Mis tekib suveöödel tänu õhu jahtumisele murule?
A) jäide
B) udu
C) aur
D) kaste

3. Mis on udu?
A) veepiisakeste kogum õhus
B) veepiisakeste kogum maapinnal
C) veepiisakeste kogum pilvedes
D) veepiisakeste kogum puudel

4. Vesi tahkes olekus on....
A) vesi
B) tahkis
C) veeaur
D) jää

5. Vesi vedelas olekus on....
A) vesi
B) jää
C) veeaur
D) tahkis

6. Vesi gaasilises olekus on....
A) jää
B) vesi
C) veeaur
D) veegaas

7. Kui põllumees väetab põldu, siis võib väetis sattuda.......
A) õhku
B) maanteele
C) metsa
D) põhjavette

8. Tahkes aines on aineosakesed........
A) aines laiali
B) lennus
C) üksteise kõrval
D) purgis

9. Vedela aine omaduseks on........
A) kindel kuju
B) voolavus
C) lenduvus
D) lõhn

10. Veeauru muutumine veeks on.......
A) aurumine
B) tahkumine
C) sulamine
D) kondenseerumine

11. Veeauru on õhus....
A) ainult õhtul
B) ülepäeviti
C) ainult päeval
D) kogu aeg

.