Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Križaljka Logo

Author: Tintor Dujmovoć Jelena
Description: Popuni prazna polja, slovo %22NJ%22 zauzima 2 polja!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
SVAKI PROGRAM ZAVRŠAVA SA , LOGO JE JEDAN PROGRAMSKI, LIK SA VIŠE STRANICA NAZIVA SE, NAREDBA KOJA BRIŠE JE, STVARANJE PROGRAMA NAZIVA SE, NAREDBA ZA PONAVLJANJE, SVAKI PROGRAM POČINJE RIJEČJU, SVAKA PROCEDURA MOŽE IMATI VIŠE ULAZNIH,

Crossword words:
PE, JEZIK, PROGRAMIRANJE, END, REPEAT, MNOGOKUT, TO,
.