Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ristsõna 4.klassile

Author: Viil Piret
Description: Täida ristsõna
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
Kuup, kera, püramiid on ........ kujundid, Summa ei muutu, kui muuta ...... järjestust, Kilomeeter, meeter, detsimeeter, sentimeeter ja millimeeter on …., Vähendatav - ....... = vahe, Jagatav : jagaja = ....., X, L, C, M on .....numbrid, Geomeetriline kujund, millel on 4 tippu ja 4 külge, Arvud, mille kirjutises on ainult üks nullist erinev number, Selle kujundi pindala leitakse pikkuse ja laiuse korrutisena, Selle arvuga ei saa jagada, Arv koosneb ........, Ajaühik,

Crossword words:
NUMBRITEST, SAJAND, GEOMEETRILISED, ROOMA, MÕÕTÜHIKUD, LIIDETAVATE, VÄHENDAJA, NULL, JÄRGUÜHIKUD, RISTKÜLIK, RUUT,
.