Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Organismide koostis

Author: Jõgi Urve
Description:
Keywords: orgaanilised ained, , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Mis aine on vajalik kilpnäärmehormoonide sünteesiks?
A) raud
B) magneesium
C) jood
D) kaltsium

2. Milline lämmastikalus esineb vaid RNA nukleotiidides?
A) adeniin
B) uratsiil
C) guaniin
D) tümiin

3. Millest koosnevad valgud?
A) nukleiinhapetest
B) aminohapetest
C) lipiididest
D) sahhariididest

4. Millise aine molekulis esineb peptiidside?
A) kitiin
B) kolesterool
C) glütserool
D) hemoglobiin

5. Steroidid on ...
A) liitlipiidid
B) polüsahhariidid
C) tsüklilised lipiidid
D) oligosahhariidid

6. Monosahhariid on ...
A) riboos
B) ribosoom
C) laktoos
D) galaktoos

7. Sisenõrenäärmetes valmivad bioaktiivsed ained on ...
A) ensüümid
B) hormoonid
C) vitamiinid
D) steroidid

8. Milliste orgaaniliste ühendite oksüdeerumisel vabaneb kõige rohkem energiat?
A) valkude
B) sahhariidide
C) nukleiinhapete
D) lipiidide

9. Kuidas nimetetakse valgu kõrgemat järku struktuuride lagunemist?
A) denaturatsioon
B) renaturatsioon
C) biheeliks
D) gloobul

.