Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

VALI ÕIGE VASTUS

Author: Võsu Kylli
Description: LEIA ÕIGE VASTUS
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Mille eest anti lastele vitsa?
1. Missugust tööd pidid lapsed tegema koolis 50 tundi?
2. Mis aastast kannab meie kool C.R. Jakobsoni nime?
3. Mis aastal tuli kasutusele kooli rekordite tabel?
4. Kuidas karistati lapsi põhjuseta puudumise eest?
5. Mitu õpilast õppis koolis 1954 aastal?
6. Millised lapsed pidid arkama kell 5 30?
7. Mis tehti kohustuslikuks 1955.aastast
8. Mis aastal rajati staadion?
9. Mitu tundi ÜKT pidid lapsed vanasti koolis tegema?
10. Mis aastal sai punastest tellistest hoone valmis?
11. Mis kell pidid koolis ööbinud lapsed ärkama?
12. Mis aastal tehti koolivorm kohustuslikuks?
13. Mis keelt hakati õppima koolis 1880. aastast?
14. Mis aastal hakati õppima vene keelt?
15. Kelle nime kannab kool alates 1957.aastast?

Answers:
0. Põhjuseta puudumiste eest?
1. 1957
2. 50
3. Lapsed, kes ööbisid koolimajas
4. 1952
5. 1880
6. 5.30
7. ÜKT- ühiskondlikult kasulikku tööd
8. 1951
9. 1955
10. 1908
11. vene keelt
12. Anti vitsa
13. koolivorm
14. 275
15. C.R.Jakobsoni nime
.