Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

VALI ÕIGE VASTUS

Author: Võsu Kylli
Description: LEIA ÕIGE VASTUS
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Missugust tööd pidid lapsed tegema koolis 50 tundi?
1. Mille eest anti lastele vitsa?
2. Mis aastast kannab meie kool C.R. Jakobsoni nime?
3. Kuidas karistati lapsi põhjuseta puudumise eest?
4. Kelle nime kannab kool alates 1957.aastast?
5. Mis aastal tehti koolivorm kohustuslikuks?
6. Millised lapsed pidid arkama kell 5 30?
7. Mis aastal hakati õppima vene keelt?
8. Mis keelt hakati õppima koolis 1880. aastast?
9. Mis tehti kohustuslikuks 1955.aastast
10. Mitu õpilast õppis koolis 1954 aastal?
11. Mis aastal sai punastest tellistest hoone valmis?
12. Mis aastal rajati staadion?
13. Mis aastal tuli kasutusele kooli rekordite tabel?
14. Mis kell pidid koolis ööbinud lapsed ärkama?
15. Mitu tundi ÜKT pidid lapsed vanasti koolis tegema?

Answers:
0. 1908
1. 1952
2. ÜKT- ühiskondlikult kasulikku tööd
3. Lapsed, kes ööbisid koolimajas
4. 1955
5. Anti vitsa
6. Põhjuseta puudumiste eest?
7. koolivorm
8. 1951
9. 50
10. 5.30
11. 1957
12. 275
13. vene keelt
14. 1880
15. C.R.Jakobsoni nime
.