Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


VALI ÕIGE VASTUS

Author: Võsu Kylli
Description: LEIA ÕIGE VASTUS
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Millised lapsed pidid arkama kell 5 30?
1. Mitu õpilast õppis koolis 1954 aastal?
2. Mis aastast kannab meie kool C.R. Jakobsoni nime?
3. Mis kell pidid koolis ööbinud lapsed ärkama?
4. Mis aastal hakati õppima vene keelt?
5. Mille eest anti lastele vitsa?
6. Mis tehti kohustuslikuks 1955.aastast
7. Kelle nime kannab kool alates 1957.aastast?
8. Mis aastal rajati staadion?
9. Mis aastal tuli kasutusele kooli rekordite tabel?
10. Mitu tundi ÜKT pidid lapsed vanasti koolis tegema?
11. Kuidas karistati lapsi põhjuseta puudumise eest?
12. Missugust tööd pidid lapsed tegema koolis 50 tundi?
13. Mis aastal tehti koolivorm kohustuslikuks?
14. Mis keelt hakati õppima koolis 1880. aastast?
15. Mis aastal sai punastest tellistest hoone valmis?

Answers:
0. 1955
1. 275
2. Anti vitsa
3. 1957
4. ÜKT- ühiskondlikult kasulikku tööd
5. C.R.Jakobsoni nime
6. Lapsed, kes ööbisid koolimajas
7. koolivorm
8. 1908
9. 1951
10. 1880
11. 5.30
12. 1952
13. vene keelt
14. Põhjuseta puudumiste eest?
15. 50