Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Jezik interneta, protokoli

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Korisničko računalo omogućuje povezivanje s poslužiteljem i preuzimanje podataka i usluga:
A) TRUE
B) FALSE

2. Za slanje i primanje elektroničke pošte koristi se HTTP protokol.
A) TRUE
B) FALSE

3. Vrsta jezika kojim komuniciraju umrežena računala: #.
A) korisnik
B) protokol
C) IP adresa
D) poslužitelj

4. Jedinstveni broj svakog uređaja spojenog na WAN mrežu naziva se # adresa.
A) IP, ip, aj pi

5. KORISNIK i WEB-POSLUŽITELJ komuniciraju # protokolom.
A) http, HTTP

6. Kojim protokolom komuniciraju KORISNIK i MAIL-POSLUŽITELJ? #
A) HTTP
B) SMTP/POP
C) IP adresa
D) FTP

7. KORISNIK i FTP-POSLUŽITELJ komuniciraju # protokolom.
A) FTP

8. Niz standarda i postupaka koji omogućuju prijenos datoteka između računala u mreži je:#.
A) E-učenje
B) FTP
C) Društvene mreže
D) Forum

9. Svojstvo mreže koje se odnosi na količinu podataka koja se u jedinici vremena može prenijeti naziva se # mreže.
A) propusnost, propusnošću

10. Propusnost mreže ili .
A) backbone
B) bandwidth
C) blackwidth
D) whitewidth

11. Propusnost mreže mjeri se u # u sekundi.
A) kilobitima
B) megabajtima
C) terabajtima
D) terabajtima

12. Koristimo ga kada putem web-preglednika pristupamo nekoj web-stranici. To je: #.
A) POP protokol
B) HTTP protokol
C) FTP protokol
D) SMTP protokol

13. Poslužitelj je računalo koje ima mali kapacitet čvrstog diska i nije pouzdan.
A) TRUE
B) FALSE

14. Poslužitelj radi danonoćno kako bi uvijek moglo posluživati korisnike.
A) TRUE
B) FALSE

15. Uređaj koji mrežnim kabelom povezuje sva računala i ostale uređaje u lokalnoj mreži naziva se #.
A) preklopnik, switch, swič

16. Uređaj koji spaja više računalnih mreža s internetom naziva se #.
A) usmjernik, ruter, router

17. Računalo koje želimo spojiti na internet obavezno mora imati #.
A) grafičku karticu
B) mrežnu karticu
C) premreženu karticu
D) zvučnu karticu

18. Naredbom # mjerimo vrijeme odziva proteklo od slanja zahtjeva s našeg računala prema poslužitelju na internetu do stizanja odgovora s poslužitelja do našeg računala.
A) pring
B) king
C) ping
D) pign
.