Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kolmnurk

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kolmnurga pindala on võrdne
1. Võrdkülgne kolmnurk
2. Nürinurkne kolmnurk
3. Võrdhaarne kolmnurk
4. Kolmnurga iga kahe külje summa
5. Täisnurkne kolmnurk
6. Iga kolmnurga nurkade summa on
7. Võrdhaarse kolmnurga võrdseid külgi
8. Kolmnurga aluseks on külg,
9. Kolmnurga kõrguseks on ristlõik
10. Täisnurkse kolmnurga täisnurga vastaskülge
11. Teravnurkne kolmnurk
12. Täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne
13. Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja
14. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi
15. Erikülgne kolmnurk

Answers:
0. on võrdsed
1. kõik küljed eri pikkused
2. nimetatakse hüpotenuusiks
3. kõik nurgad on tervanurgad
4. ükssada kaheksakümmend kraadi
5. nimetatakse haaradeks
6. poolitab kolmnurga aluse ja on alusega risti
7. on suurem kui kolmas külg
8. kõik küljed ühepikkused
9. üks nurk on täisnurk
10. kolmnurga tipust vastasküljeni või selle pikenduseni
11. kaks võrdse pikkusega külge
12. üks nurk on nürinurk
13. mille vastastipust on joonestatud kõrgus
14. kaatetite poole korrutisega
15. nimetatakse kaatetiteks
.