Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kolmnurk

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kolmnurga aluseks on külg,
1. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi
2. Nürinurkne kolmnurk
3. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad
4. Võrdhaarse kolmnurga võrdseid külgi
5. Kolmnurga iga kahe külje summa
6. Täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne
7. Võrdhaarne kolmnurk
8. Täisnurkse kolmnurga täisnurga vastaskülge
9. Iga kolmnurga nurkade summa on
10. Kolmnurga pindala on võrdne
11. Kolmnurga kõrguseks on ristlõik
12. Erikülgne kolmnurk
13. Teravnurkne kolmnurk
14. Võrdkülgne kolmnurk
15. Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja

Answers:
0. nimetatakse hüpotenuusiks
1. mille vastastipust on joonestatud kõrgus
2. kolmnurga tipust vastasküljeni või selle pikenduseni
3. nimetatakse kaatetiteks
4. ükssada kaheksakümmend kraadi
5. kõik küljed ühepikkused
6. kõik küljed eri pikkused
7. kõik nurgad on tervanurgad
8. on suurem kui kolmas külg
9. on võrdsed
10. nimetatakse haaradeks
11. üks nurk on nürinurk
12. poolitab kolmnurga aluse ja on alusega risti
13. üks nurk on täisnurk
14. kaatetite poole korrutisega
15. aluse ja kõrguse poole korrutisega
.