Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kolmnurk

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Nürinurkne kolmnurk
1. Täisnurkse kolmnurga täisnurga vastaskülge
2. Täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne
3. Võrdkülgne kolmnurk
4. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi
5. Kolmnurga aluseks on külg,
6. Iga kolmnurga nurkade summa on
7. Täisnurkne kolmnurk
8. Võrdhaarne kolmnurk
9. Kolmnurga pindala on võrdne
10. Kolmnurga iga kahe külje summa
11. Erikülgne kolmnurk
12. Võrdhaarse kolmnurga võrdseid külgi
13. Teravnurkne kolmnurk
14. Kolmnurga kõrguseks on ristlõik
15. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad

Answers:
0. on võrdsed
1. kõik küljed eri pikkused
2. üks nurk on täisnurk
3. aluse ja kõrguse poole korrutisega
4. kaatetite poole korrutisega
5. mille vastastipust on joonestatud kõrgus
6. poolitab kolmnurga aluse ja on alusega risti
7. on suurem kui kolmas külg
8. nimetatakse kaatetiteks
9. nimetatakse hüpotenuusiks
10. nimetatakse haaradeks
11. kõik küljed ühepikkused
12. ükssada kaheksakümmend kraadi
13. kõik nurgad on tervanurgad
14. üks nurk on nürinurk
15. kaks võrdse pikkusega külge
.