Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kolmnurk

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Nürinurkne kolmnurk
1. Kolmnurga iga kahe külje summa
2. Kolmnurga kõrguseks on ristlõik
3. Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja
4. Kolmnurga aluseks on külg,
5. Täisnurkne kolmnurk
6. Täisnurkse kolmnurga täisnurga vastaskülge
7. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad
8. Erikülgne kolmnurk
9. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi
10. Täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne
11. Võrdhaarne kolmnurk
12. Võrdkülgne kolmnurk
13. Võrdhaarse kolmnurga võrdseid külgi
14. Iga kolmnurga nurkade summa on
15. Teravnurkne kolmnurk

Answers:
0. kolmnurga tipust vastasküljeni või selle pikenduseni
1. aluse ja kõrguse poole korrutisega
2. nimetatakse kaatetiteks
3. üks nurk on täisnurk
4. kõik küljed eri pikkused
5. on võrdsed
6. ükssada kaheksakümmend kraadi
7. nimetatakse haaradeks
8. mille vastastipust on joonestatud kõrgus
9. on suurem kui kolmas külg
10. nimetatakse hüpotenuusiks
11. kaks võrdse pikkusega külge
12. üks nurk on nürinurk
13. kaatetite poole korrutisega
14. kõik nurgad on tervanurgad
15. poolitab kolmnurga aluse ja on alusega risti
.