Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kolmnurk

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kolmnurga iga kahe külje summa
1. Täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne
2. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad
3. Täisnurkne kolmnurk
4. Erikülgne kolmnurk
5. Võrdhaarse kolmnurga võrdseid külgi
6. Kolmnurga pindala on võrdne
7. Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja
8. Nürinurkne kolmnurk
9. Teravnurkne kolmnurk
10. Iga kolmnurga nurkade summa on
11. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi
12. Täisnurkse kolmnurga täisnurga vastaskülge
13. Võrdhaarne kolmnurk
14. Võrdkülgne kolmnurk
15. Kolmnurga aluseks on külg,

Answers:
0. ükssada kaheksakümmend kraadi
1. mille vastastipust on joonestatud kõrgus
2. nimetatakse haaradeks
3. üks nurk on täisnurk
4. kõik nurgad on tervanurgad
5. kaks võrdse pikkusega külge
6. nimetatakse hüpotenuusiks
7. kaatetite poole korrutisega
8. üks nurk on nürinurk
9. on suurem kui kolmas külg
10. poolitab kolmnurga aluse ja on alusega risti
11. on võrdsed
12. kolmnurga tipust vastasküljeni või selle pikenduseni
13. kõik küljed ühepikkused
14. nimetatakse kaatetiteks
15. aluse ja kõrguse poole korrutisega
.