Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kolmnurk

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Võrdhaarse kolmnurga võrdseid külgi
1. Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja
2. Kolmnurga aluseks on külg,
3. Kolmnurga iga kahe külje summa
4. Iga kolmnurga nurkade summa on
5. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad
6. Täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne
7. Võrdkülgne kolmnurk
8. Nürinurkne kolmnurk
9. Kolmnurga kõrguseks on ristlõik
10. Teravnurkne kolmnurk
11. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi
12. Täisnurkse kolmnurga täisnurga vastaskülge
13. Võrdhaarne kolmnurk
14. Erikülgne kolmnurk
15. Täisnurkne kolmnurk

Answers:
0. poolitab kolmnurga aluse ja on alusega risti
1. ükssada kaheksakümmend kraadi
2. nimetatakse hüpotenuusiks
3. on suurem kui kolmas külg
4. kõik küljed ühepikkused
5. üks nurk on nürinurk
6. nimetatakse haaradeks
7. kaks võrdse pikkusega külge
8. kolmnurga tipust vastasküljeni või selle pikenduseni
9. kaatetite poole korrutisega
10. nimetatakse kaatetiteks
11. üks nurk on täisnurk
12. kõik nurgad on tervanurgad
13. on võrdsed
14. aluse ja kõrguse poole korrutisega
15. mille vastastipust on joonestatud kõrgus
.