Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kolmnurk

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Täisnurkse kolmnurga täisnurga vastaskülge
1. Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja
2. Kolmnurga kõrguseks on ristlõik
3. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi
4. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad
5. Võrdhaarse kolmnurga võrdseid külgi
6. Täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne
7. Võrdkülgne kolmnurk
8. Teravnurkne kolmnurk
9. Kolmnurga iga kahe külje summa
10. Erikülgne kolmnurk
11. Kolmnurga aluseks on külg,
12. Võrdhaarne kolmnurk
13. Täisnurkne kolmnurk
14. Iga kolmnurga nurkade summa on
15. Kolmnurga pindala on võrdne

Answers:
0. nimetatakse haaradeks
1. on võrdsed
2. üks nurk on täisnurk
3. kolmnurga tipust vastasküljeni või selle pikenduseni
4. kaatetite poole korrutisega
5. kõik küljed eri pikkused
6. aluse ja kõrguse poole korrutisega
7. kõik küljed ühepikkused
8. üks nurk on nürinurk
9. nimetatakse hüpotenuusiks
10. kaks võrdse pikkusega külge
11. ükssada kaheksakümmend kraadi
12. on suurem kui kolmas külg
13. poolitab kolmnurga aluse ja on alusega risti
14. mille vastastipust on joonestatud kõrgus
15. kõik nurgad on tervanurgad
.