Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kolmnurk

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Iga kolmnurga nurkade summa on
1. Võrdkülgne kolmnurk
2. Täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne
3. Kolmnurga aluseks on külg,
4. Võrdhaarse kolmnurga võrdseid külgi
5. Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja
6. Kolmnurga kõrguseks on ristlõik
7. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad
8. Erikülgne kolmnurk
9. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi
10. Kolmnurga iga kahe külje summa
11. Teravnurkne kolmnurk
12. Võrdhaarne kolmnurk
13. Nürinurkne kolmnurk
14. Kolmnurga pindala on võrdne
15. Täisnurkne kolmnurk

Answers:
0. üks nurk on nürinurk
1. nimetatakse haaradeks
2. kaatetite poole korrutisega
3. kaks võrdse pikkusega külge
4. nimetatakse hüpotenuusiks
5. nimetatakse kaatetiteks
6. poolitab kolmnurga aluse ja on alusega risti
7. on võrdsed
8. on suurem kui kolmas külg
9. üks nurk on täisnurk
10. kõik nurgad on tervanurgad
11. kõik küljed ühepikkused
12. mille vastastipust on joonestatud kõrgus
13. aluse ja kõrguse poole korrutisega
14. ükssada kaheksakümmend kraadi
15. kolmnurga tipust vastasküljeni või selle pikenduseni
.