Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kolmnurk

Author: Luts Eva-Mari
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Täisnurkne kolmnurk
1. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad
2. Kolmnurga aluseks on külg,
3. Kolmnurga pindala on võrdne
4. Täisnurkse kolmnurga täisnurga lähiskülgi
5. Võrdhaarse kolmnurga võrdseid külgi
6. Võrdhaarne kolmnurk
7. Võrdhaarse kolmnurga tipunurga poolitaja
8. Täisnurkse kolmnurga täisnurga vastaskülge
9. Erikülgne kolmnurk
10. Täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne
11. Teravnurkne kolmnurk
12. Kolmnurga kõrguseks on ristlõik
13. Nürinurkne kolmnurk
14. Iga kolmnurga nurkade summa on
15. Võrdkülgne kolmnurk

Answers:
0. poolitab kolmnurga aluse ja on alusega risti
1. ükssada kaheksakümmend kraadi
2. on suurem kui kolmas külg
3. kolmnurga tipust vastasküljeni või selle pikenduseni
4. nimetatakse haaradeks
5. kõik küljed ühepikkused
6. nimetatakse kaatetiteks
7. aluse ja kõrguse poole korrutisega
8. kaatetite poole korrutisega
9. kõik küljed eri pikkused
10. nimetatakse hüpotenuusiks
11. kõik nurgad on tervanurgad
12. on võrdsed
13. mille vastastipust on joonestatud kõrgus
14. kaks võrdse pikkusega külge
15. üks nurk on täisnurk
.