Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kirjanduse mõisted

Author: Tamm Liisa
Description: Ekraanile ilmuvad sõnad. Sinu ülesandeks on ära arvata, mis sõna on püütud seletada. Iga ära arvatud sõna eest saad punkti.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
teaduslik-fantastiline kirjandus, mille aineks on fantastikaga seotud teaduslikud oletused, teadlikult välja mõeldud rahvajutt, rahvausuga seotud müütide kogum, lõbus näidend, kõnekujund, mis seisneb sarnasuse ülekandmises, peidetud võrdlus, ühe tegelase kõnekord dialoogis, kahe või enama isiku kõnelus, tõsise sisuga eluline näidend, rahvausundiline lugu, sõnalisus, koha- või tekkelooline rahvajutt, kirjeldav ja kaunistav lisandsõna, sündmused tekstis esitatud järjekorras, kurva ehk traagilise sisuga näidend, jutustava proosa suurvorm, paljude tegelaste ja mitme süžeeliiniga, väljamõeldud ideaalset ühiskoda või maa eluolu kujutav ulmeteos,

Crossword words:
VERBAALSUS, TRAGÖÖDIA, EPITEET, DIALOOG, MUISTEND, MÜÜT, SÜŽEE, REPLIIK, UTOOPIA, MUINASJUTT, ROMAAN, MÜTOLOOGIA, METAFOOR, KOMÖÖDIA, ULMEKIRJANDUS,
.