Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Keskkonnakaitse.

Author: Ruul Helve
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
inimtegevusest puutumatu ala, õhu, vee ja mulla kaitse, pikka aega mõõduka inimtegevuse mõjul püsinud kooslus, pikka aega mõõduka inimtegevuse mõjul püsinud kooslus, bioloogiline mitmekesisus, ala, kus inimtegevus on piiratud, et säilitada loodus ja - kultuuripärandit, prügi, liikide, koosluste, maastike ja looduse üksikobjektide kaitse, märk kaupadel, mis näitab , et selle tootmine on keskkonnasäästlik, regulaarselt niidetav rohumaa, kus kasvavad mitmeaastased heintaimed, esinduslik looduskaitseala, kus kaitstakse nii loodus- kui ka kultuuripärandit, pargitaoline hõredalt kasvavate puude ja põõsastega heinamaa,

Crossword words:
NIIT, OKOMARGIS, JAATMED, ELURIKKUS, KESKKONNAKAITSE, RAHVUSPARK, LOODUSRESERVAAT, LOODUSKAITSE , PARANDKOOSLUS, KAITSEALA, PUISNIIT,