Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keskkonnakaitse.

Author: Ruul Helve
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
bioloogiline mitmekesisus, prügi, ala, kus inimtegevus on piiratud, et säilitada loodus ja - kultuuripärandit, õhu, vee ja mulla kaitse, liikide, koosluste, maastike ja looduse üksikobjektide kaitse, inimtegevusest puutumatu ala, regulaarselt niidetav rohumaa, kus kasvavad mitmeaastased heintaimed, pargitaoline hõredalt kasvavate puude ja põõsastega heinamaa, pikka aega mõõduka inimtegevuse mõjul püsinud kooslus, esinduslik looduskaitseala, kus kaitstakse nii loodus- kui ka kultuuripärandit, märk kaupadel, mis näitab , et selle tootmine on keskkonnasäästlik,

Crossword words:
KAITSEALA, JÄÄTMED, LOODUSRESERVAAT, NIIT, PÄRANDKOOSLUS, PUISNIIT, LOODUSKAITSE , ELURIKKUS, RAHVUSPARK, KESKKONNAKAITSE,
.