Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
aatomituuma ümber tiirlevate elektronide kogum, mis koosneb elektronidest., keemilise elemendi järjekorranumber perioodilisustabelis. Võrdub aatomnumbriga Z., aine, mis tekib katioonide seostumisel hüdroksiidioonidega., positiivse laenguga ioon., negatiivse laenguga ioon., aine, mis annab lahusesse vesinikioone, prootonite arv aatomi tuumas, võrdub tuumalaenguga. Tähis - Z, aine valemis esinev number, mis näitab elemendi aatomite arvu molekulis või ioonide arvulist suhet kristallis., aatom või aatomite rühmitus, millel on positiivne või negatiivne laeng., üliväikesed negatiivse laenguga osakesed, mis moodustavad aatomis tuuma ümbritseva katte., üliväike aineosake, koosneb tuumast ja elektronidest,

Crossword words:
KATIOON, ELEKTRONKATE, INDEKS, HÜDROKSIID, IOON, ELEKTRONID, HAPE, JÄRJENUMBER, ANIOON, AATOMNUMBER,
.