Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. aatommass
1. liitaine
2. keemiline element
3. lahus
4. massiarv
5. keemiline reaktsioon
6. lihtaine
7. prooton
8. neutron
9. molekul
10. elektronskeem
11. füüsikaline nähtus
12. segu
13. sulam
14. mittemetall
15. lahusti

Answers:
0. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
1. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
2. laenguta tuumaosake
3. ainete muundumine teisteks aineteks
4. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
5. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
6. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
7. kindla tuumalenguga aatomite liik
8. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
9. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
10. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
11. positiivse laenguga tuumaosake
12. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
13. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
14. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
15. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
.