Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. lahusti
1. massiarv
2. mittemetall
3. neutron
4. prooton
5. lahus
6. aatommass
7. elektronskeem
8. sulam
9. keemiline reaktsioon
10. molekul
11. segu
12. lihtaine
13. liitaine
14. füüsikaline nähtus
15. keemiline element

Answers:
0. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
1. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
2. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
3. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
4. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
5. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
6. kindla tuumalenguga aatomite liik
7. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
8. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
9. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
10. positiivse laenguga tuumaosake
11. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
12. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
13. laenguta tuumaosake
14. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
15. ainete muundumine teisteks aineteks
.