Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. lahus
1. liitaine
2. massiarv
3. füüsikaline nähtus
4. elektronskeem
5. segu
6. lahusti
7. lihtaine
8. keemiline element
9. keemiline reaktsioon
10. mittemetall
11. prooton
12. sulam
13. molekul
14. neutron
15. aatommass

Answers:
0. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
1. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
2. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
3. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
4. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
5. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
6. kindla tuumalenguga aatomite liik
7. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
8. ainete muundumine teisteks aineteks
9. laenguta tuumaosake
10. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
11. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
12. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
13. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
14. positiivse laenguga tuumaosake
15. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
.