Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. sulam
1. neutron
2. lihtaine
3. liitaine
4. mittemetall
5. prooton
6. massiarv
7. aatommass
8. molekul
9. lahusti
10. füüsikaline nähtus
11. lahus
12. keemiline reaktsioon
13. elektronskeem
14. keemiline element
15. segu

Answers:
0. ainete muundumine teisteks aineteks
1. kindla tuumalenguga aatomite liik
2. positiivse laenguga tuumaosake
3. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
4. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
5. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
6. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
7. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
8. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
9. laenguta tuumaosake
10. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
11. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
12. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
13. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
14. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
15. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
.