Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. elektronskeem
1. molekul
2. lihtaine
3. sulam
4. aatommass
5. segu
6. lahusti
7. liitaine
8. massiarv
9. lahus
10. mittemetall
11. keemiline element
12. füüsikaline nähtus
13. keemiline reaktsioon
14. neutron
15. prooton

Answers:
0. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
1. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
2. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
3. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
4. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
5. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
6. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
7. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
8. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
9. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
10. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
11. positiivse laenguga tuumaosake
12. laenguta tuumaosake
13. kindla tuumalenguga aatomite liik
14. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
15. ainete muundumine teisteks aineteks
.