Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. elektronskeem
1. füüsikaline nähtus
2. lahusti
3. liitaine
4. lihtaine
5. keemiline element
6. aatommass
7. molekul
8. keemiline reaktsioon
9. sulam
10. lahus
11. massiarv
12. segu
13. neutron
14. prooton
15. mittemetall

Answers:
0. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
1. ainete muundumine teisteks aineteks
2. kindla tuumalenguga aatomite liik
3. laenguta tuumaosake
4. positiivse laenguga tuumaosake
5. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
6. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
7. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
8. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
9. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
10. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
11. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
12. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
13. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
14. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
15. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.