Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. neutron
1. aatommass
2. liitaine
3. molekul
4. mittemetall
5. massiarv
6. lahusti
7. lahus
8. sulam
9. prooton
10. keemiline element
11. segu
12. lihtaine
13. elektronskeem
14. füüsikaline nähtus
15. keemiline reaktsioon

Answers:
0. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
1. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
2. laenguta tuumaosake
3. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
4. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
5. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
6. kindla tuumalenguga aatomite liik
7. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
8. positiivse laenguga tuumaosake
9. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
10. ainete muundumine teisteks aineteks
11. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
12. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
13. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
14. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
15. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
.