Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. lahusti
1. lihtaine
2. aatommass
3. neutron
4. mittemetall
5. keemiline element
6. keemiline reaktsioon
7. elektronskeem
8. füüsikaline nähtus
9. liitaine
10. massiarv
11. molekul
12. sulam
13. lahus
14. segu
15. prooton

Answers:
0. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
1. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
2. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
3. ainete muundumine teisteks aineteks
4. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
5. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
6. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
7. laenguta tuumaosake
8. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
9. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
10. kindla tuumalenguga aatomite liik
11. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
12. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
13. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
14. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
15. positiivse laenguga tuumaosake
.