Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. segu
1. sulam
2. mittemetall
3. füüsikaline nähtus
4. prooton
5. lihtaine
6. elektronskeem
7. aatommass
8. keemiline element
9. molekul
10. keemiline reaktsioon
11. lahus
12. massiarv
13. neutron
14. lahusti
15. liitaine

Answers:
0. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
1. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
2. positiivse laenguga tuumaosake
3. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
4. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
5. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
6. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
7. ainete muundumine teisteks aineteks
8. kindla tuumalenguga aatomite liik
9. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
10. laenguta tuumaosake
11. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
12. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
13. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
14. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
15. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal