Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. prooton
1. lahusti
2. keemiline reaktsioon
3. keemiline element
4. füüsikaline nähtus
5. aatommass
6. lahus
7. segu
8. lihtaine
9. liitaine
10. mittemetall
11. elektronskeem
12. molekul
13. sulam
14. massiarv
15. neutron

Answers:
0. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
1. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
2. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
3. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
4. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
5. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
6. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
7. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
8. kindla tuumalenguga aatomite liik
9. positiivse laenguga tuumaosake
10. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
11. laenguta tuumaosake
12. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
13. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
14. ainete muundumine teisteks aineteks
15. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
.