Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Keemia mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. füüsikaline nähtus
1. lahusti
2. molekul
3. mittemetall
4. sulam
5. elektronskeem
6. keemiline element
7. lihtaine
8. keemiline reaktsioon
9. segu
10. massiarv
11. prooton
12. liitaine
13. neutron
14. lahus
15. aatommass

Answers:
0. aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud.
1. ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st.
2. ainete muundumine teisteks aineteks
3. mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal
4. aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest.
5. kindla tuumalenguga aatomite liik
6. mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest
7. positiivse laenguga tuumaosake
8. laenguta tuumaosake
9. skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides.
10. lihtaine, millel puuduvad metallide omadused.
11. nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused.
12. aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A.
13. (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest.
14. aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest.
15. tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A
.