Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Filipino 1_kay, kina

Author: Berry Sweet
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Groups:
1. kay
2. kina
3. group_name3
4. group_name4

Objects:
0. Ang damit na binili ni Brendo ay para ______Brenda
1. Magpapatulong ako _____ate at kuya sa aking ta
.