Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Szegregáció Kvíz (copy) (copy) (copy)

Author:
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Integráció jelentése

2. Milyen effektusról hallottál ?
A) Multikulturális
B) Pygmalion
C) Inkluzív
D) Kodependens

3. Előítélet: téves, vagy hiányos ismeretek által alakított negatív #
A) beállítódás

4. SNI = Sajátos Nevelési Igényű
A) Igaz
B) Hamis

5. Kinek a nevéhez köthető az elmetérkép?

6. Differenciálás = visszaélés
A) Igaz
B) Hamis

7. A SWOT (GYELV)magyar jelentése

8. Asszimiláció
A) kölcsönös függés
B) önvizsgálat
C) téves, vagy hiányos ismeretek által alakított negatív beállítódás
D) egy adott etnikai csoport teljesen beolvad a többségbe

9. Deszegregáció = elkülönítés megszüntetésére irányuló #
A) cselekvés

10. Önreflexió = Önbizalom
A) Igaz
B) Hamis

11. Agresszió/erőszak fogalma

12. Az első benyomásokat nem szabad mereven kezelni, mert azok változhatnak, alakulhatnak – néha gyökeresen átalakulnak.
A) Igaz
B) Hamis

13. Ragasztott részletekből álló kép elnevezése

14. Minden emberben van előítélet.
A) Igaz
B) Hamis

15. Negatív benyomásaink könnyen válhatnak #
A) negatív sztereotípiává

16. Az újdonsági hatás = az elsőként szerzett információ kiemelkedő hatást gyakorol az összbenyomásra
A) Igaz
B) Hamis

17. Mit értünk tehetség alatt?

18. A reflexió jelentése
A) beleérzés
B) elkerülés
C) kiküszöbülés
D) visszatükrözés

19.
A) 634652055057098426.jpg
.