Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Judaisimi mõisted

Author:
Description:
Keywords: judaism, ajalugu, , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Juutide kodumaa on
A) Iraan
B) India
C) Iisrael
D) Iirimaa

2. Taaveti täht koosneb
A) kolmest põimunud kolmnurgast
B) kahest põimunud kolmnurgast
C) kahest ristuvast kuusnurgast
D) kahest ristist

3. Menora on
A) kaheksaharuline küünlajalg
B) seitsmeharuline küünlajalg
C) seitsmepealine lohe
D) seitsmeõieline lill

4. Sabat tähendab
A) juutide tööpäeva
B) juutide leinapäeva
C) juutide puhkepäeva
D) juutide pulmapäeva

5. Sünagoog on
A) juutide klubi
B) juutide pühakoda
C) juutide palve
D) juutide peakate

6. Toora on
A) kristlaste pühakiri
B) ajalooraamat
C) moslemite pühakiri
D) juutide pühakiri

7. Rabi tähendab
A) juutide preestrit
B) juutide pidu
C) juutide juhti
D) juutide palvet

8. Koššer tähendab juutidele
A) kõlbmatut toitu
B) piimatoitu
C) lihatoitu
D) sobivat toitu

9. Kipa on
A) põll
B) peakate
C) laudlina
D) laudlina