Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JÕGI- mõisted

Author: Seli Merli
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. KESKJOOKS
1. ÜLEMJOOKS
2. SUURVESI
3. KÄRESTIK
4. ALAMJOOKS
5. VOOLUHULK
6. JÕGIKOND
7. SUUE
8. JUGA
9. JÕESÄNG
10. VESIKOND
11. MADALVESI
12. LISAJÕGI
13. LÄHE
14. JÕESTIK
15. MÄRGALA

Answers:
0. Jõe keskmine osa, kus vool rahulik
1. Peajõgi koos lisa-ja harujõgedega
2. Jõe osa, mis langeb astangult alla
3. Veetaseme langus suvel põua ajal
4. Maa-ala, kust vesi jõkke koguneb
5. Jõe algus
6. Madal, kivine ja kiire vooluga jõe osa
7. Koht, kuhu jõgi viib oma vee
8. Ühte järve või merre voolavate jõgede jõgikonnad kokku
9. Niiske ja iga-aastastest üleujutustest märg ala
10. Jõe osa, mis viib vee peajõkke
11. Kogus vett, mis voolab läbi jõe suudme ühes sekundis
12. Jõe lähtepoolne osa, vool kiire
13. Vee voolutee
14. Jõe suudmepoolne osa, vool aeglane
15. Vee väljumine jõesängist suurte üleujutuste ajal
.