Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JÕGI- mõisted

Author: Seli Merli
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. LÄHE
1. ALAMJOOKS
2. ÜLEMJOOKS
3. MÄRGALA
4. MADALVESI
5. VESIKOND
6. KÄRESTIK
7. KESKJOOKS
8. SUURVESI
9. JÕESTIK
10. JUGA
11. SUUE
12. LISAJÕGI
13. JÕESÄNG
14. VOOLUHULK
15. JÕGIKOND

Answers:
0. Peajõgi koos lisa-ja harujõgedega
1. Veetaseme langus suvel põua ajal
2. Vee väljumine jõesängist suurte üleujutuste ajal
3. Jõe algus
4. Vee voolutee
5. Jõe lähtepoolne osa, vool kiire
6. Ühte järve või merre voolavate jõgede jõgikonnad kokku
7. Jõe osa, mis viib vee peajõkke
8. Jõe suudmepoolne osa, vool aeglane
9. Jõe osa, mis langeb astangult alla
10. Jõe keskmine osa, kus vool rahulik
11. Kogus vett, mis voolab läbi jõe suudme ühes sekundis
12. Maa-ala, kust vesi jõkke koguneb
13. Koht, kuhu jõgi viib oma vee
14. Niiske ja iga-aastastest üleujutustest märg ala
15. Madal, kivine ja kiire vooluga jõe osa
.