Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JÕGI- mõisted

Author: Seli Merli
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. JÕESÄNG
1. VESIKOND
2. JUGA
3. VOOLUHULK
4. JÕGIKOND
5. KESKJOOKS
6. MADALVESI
7. SUUE
8. KÄRESTIK
9. JÕESTIK
10. LISAJÕGI
11. ALAMJOOKS
12. SUURVESI
13. MÄRGALA
14. ÜLEMJOOKS
15. LÄHE

Answers:
0. Madal, kivine ja kiire vooluga jõe osa
1. Veetaseme langus suvel põua ajal
2. Vee väljumine jõesängist suurte üleujutuste ajal
3. Niiske ja iga-aastastest üleujutustest märg ala
4. Koht, kuhu jõgi viib oma vee
5. Jõe lähtepoolne osa, vool kiire
6. Jõe suudmepoolne osa, vool aeglane
7. Jõe algus
8. Jõe keskmine osa, kus vool rahulik
9. Peajõgi koos lisa-ja harujõgedega
10. Vee voolutee
11. Maa-ala, kust vesi jõkke koguneb
12. Jõe osa, mis viib vee peajõkke
13. Kogus vett, mis voolab läbi jõe suudme ühes sekundis
14. Ühte järve või merre voolavate jõgede jõgikonnad kokku
15. Jõe osa, mis langeb astangult alla
.