Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


JÕGI- mõisted

Author: Seli Merli
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. VESIKOND
1. LISAJÕGI
2. SUURVESI
3. MÄRGALA
4. VOOLUHULK
5. ÜLEMJOOKS
6. JÕGIKOND
7. JÕESTIK
8. KESKJOOKS
9. SUUE
10. ALAMJOOKS
11. MADALVESI
12. LÄHE
13. JUGA
14. JÕESÄNG
15. KÄRESTIK

Answers:
0. Kogus vett, mis voolab läbi jõe suudme ühes sekundis
1. Ühte järve või merre voolavate jõgede jõgikonnad kokku
2. Jõe osa, mis viib vee peajõkke
3. Vee voolutee
4. Maa-ala, kust vesi jõkke koguneb
5. Vee väljumine jõesängist suurte üleujutuste ajal
6. Niiske ja iga-aastastest üleujutustest märg ala
7. Koht, kuhu jõgi viib oma vee
8. Veetaseme langus suvel põua ajal
9. Jõe suudmepoolne osa, vool aeglane
10. Madal, kivine ja kiire vooluga jõe osa
11. Peajõgi koos lisa-ja harujõgedega
12. Jõe osa, mis langeb astangult alla
13. Jõe algus
14. Jõe keskmine osa, kus vool rahulik
15. Jõe lähtepoolne osa, vool kiire