Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JÕGI- mõisted

Author: Seli Merli
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. JÕESÄNG
1. JUGA
2. LISAJÕGI
3. ALAMJOOKS
4. SUURVESI
5. JÕGIKOND
6. KÄRESTIK
7. KESKJOOKS
8. MADALVESI
9. JÕESTIK
10. VOOLUHULK
11. ÜLEMJOOKS
12. LÄHE
13. SUUE
14. MÄRGALA
15. VESIKOND

Answers:
0. Koht, kuhu jõgi viib oma vee
1. Veetaseme langus suvel põua ajal
2. Vee voolutee
3. Vee väljumine jõesängist suurte üleujutuste ajal
4. Peajõgi koos lisa-ja harujõgedega
5. Jõe keskmine osa, kus vool rahulik
6. Jõe lähtepoolne osa, vool kiire
7. Maa-ala, kust vesi jõkke koguneb
8. Madal, kivine ja kiire vooluga jõe osa
9. Jõe osa, mis langeb astangult alla
10. Jõe suudmepoolne osa, vool aeglane
11. Niiske ja iga-aastastest üleujutustest märg ala
12. Jõe algus
13. Ühte järve või merre voolavate jõgede jõgikonnad kokku
14. Kogus vett, mis voolab läbi jõe suudme ühes sekundis
15. Jõe osa, mis viib vee peajõkke
.