Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JÕGI- mõisted

Author: Seli Merli
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. SUURVESI
1. KÄRESTIK
2. MADALVESI
3. LÄHE
4. LISAJÕGI
5. VESIKOND
6. JÕESTIK
7. SUUE
8. ÜLEMJOOKS
9. JÕESÄNG
10. MÄRGALA
11. JÕGIKOND
12. JUGA
13. KESKJOOKS
14. ALAMJOOKS
15. VOOLUHULK

Answers:
0. Maa-ala, kust vesi jõkke koguneb
1. Ühte järve või merre voolavate jõgede jõgikonnad kokku
2. Koht, kuhu jõgi viib oma vee
3. Madal, kivine ja kiire vooluga jõe osa
4. Peajõgi koos lisa-ja harujõgedega
5. Niiske ja iga-aastastest üleujutustest märg ala
6. Jõe algus
7. Veetaseme langus suvel põua ajal
8. Kogus vett, mis voolab läbi jõe suudme ühes sekundis
9. Jõe suudmepoolne osa, vool aeglane
10. Jõe lähtepoolne osa, vool kiire
11. Jõe keskmine osa, kus vool rahulik
12. Vee voolutee
13. Jõe osa, mis viib vee peajõkke
14. Jõe osa, mis langeb astangult alla
15. Vee väljumine jõesängist suurte üleujutuste ajal
.