Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JÕGI- mõisted

Author: Seli Merli
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. SUURVESI
1. MÄRGALA
2. ALAMJOOKS
3. JÕESÄNG
4. KÄRESTIK
5. JÕGIKOND
6. KESKJOOKS
7. JUGA
8. JÕESTIK
9. VESIKOND
10. ÜLEMJOOKS
11. MADALVESI
12. LISAJÕGI
13. SUUE
14. VOOLUHULK
15. LÄHE

Answers:
0. Jõe suudmepoolne osa, vool aeglane
1. Koht, kuhu jõgi viib oma vee
2. Jõe osa, mis langeb astangult alla
3. Ühte järve või merre voolavate jõgede jõgikonnad kokku
4. Peajõgi koos lisa-ja harujõgedega
5. Jõe osa, mis viib vee peajõkke
6. Niiske ja iga-aastastest üleujutustest märg ala
7. Kogus vett, mis voolab läbi jõe suudme ühes sekundis
8. Jõe keskmine osa, kus vool rahulik
9. Madal, kivine ja kiire vooluga jõe osa
10. Jõe lähtepoolne osa, vool kiire
11. Vee voolutee
12. Jõe algus
13. Vee väljumine jõesängist suurte üleujutuste ajal
14. Maa-ala, kust vesi jõkke koguneb
15. Veetaseme langus suvel põua ajal
.