Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

JÕGI- mõisted

Author: Seli Merli
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ÜLEMJOOKS
1. VESIKOND
2. LISAJÕGI
3. ALAMJOOKS
4. JÕESTIK
5. SUUE
6. JÕESÄNG
7. JÕGIKOND
8. KÄRESTIK
9. MADALVESI
10. JUGA
11. SUURVESI
12. MÄRGALA
13. LÄHE
14. KESKJOOKS
15. VOOLUHULK

Answers:
0. Ühte järve või merre voolavate jõgede jõgikonnad kokku
1. Maa-ala, kust vesi jõkke koguneb
2. Veetaseme langus suvel põua ajal
3. Jõe keskmine osa, kus vool rahulik
4. Koht, kuhu jõgi viib oma vee
5. Jõe osa, mis viib vee peajõkke
6. Peajõgi koos lisa-ja harujõgedega
7. Jõe suudmepoolne osa, vool aeglane
8. Jõe osa, mis langeb astangult alla
9. Madal, kivine ja kiire vooluga jõe osa
10. Vee väljumine jõesängist suurte üleujutuste ajal
11. Kogus vett, mis voolab läbi jõe suudme ühes sekundis
12. Jõe algus
13. Vee voolutee
14. Niiske ja iga-aastastest üleujutustest märg ala
15. Jõe lähtepoolne osa, vool kiire
.