Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: Türkçe, İngilizce, Kpds, Üds, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. notable
1. significant
2. approximately
3. virtually
4. remarkable
5. eminent
6. prominent
7. almost
8. ourstanding
9. by
10. nearly
11. about
12. some
13. considerable
14. dramatical
15. crucial

Answers:
0. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
1. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
2. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
3. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
4. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
5. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az da kalsın,az daha
6. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
7. fiilen,gerçekte,aslında
8. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
9. yaklaşık olarak
10. dramatik
11. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
12. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
13. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
14. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
15. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü