Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: Türkçe, İngilizce, Kpds, Üds, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. some
1. significant
2. eminent
3. almost
4. prominent
5. remarkable
6. ourstanding
7. dramatical
8. nearly
9. by
10. vital
11. crucial
12. about
13. approximately
14. notable
15. roughly around

Answers:
0. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
1. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
2. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
3. dramatik
4. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
5. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
6. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
7. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
8. fiilen,gerçekte,aslında
9. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
10. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
11. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az da kalsın,az daha
12. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
13. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
14. yaklaşık olarak
15. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli