Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: Türkçe, İngilizce, Kpds, Üds, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. crucial
1. virtually
2. prominent
3. by
4. almost
5. remarkable
6. dramatical
7. ourstanding
8. nearly
9. roughly around
10. significant
11. approximately
12. some
13. notable
14. vital
15. considerable

Answers:
0. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
1. yaklaşık
2. dramatik
3. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
4. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
5. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
6. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
7. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
8. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
9. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
10. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
11. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
12. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
13. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az da kalsın,az daha
14. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
15. fiilen,gerçekte,aslında