Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: Türkçe, İngilizce, Kpds, Üds, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. notable
1. prominent
2. about
3. virtually
4. considerable
5. some
6. roughly around
7. nearly
8. eminent
9. almost
10. remarkable
11. significant
12. vital
13. ourstanding
14. crucial
15. approximately

Answers:
0. dramatik
1. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
2. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
3. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az da kalsın,az daha
4. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
5. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
6. yaklaşık
7. fiilen,gerçekte,aslında
8. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
9. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
10. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
11. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
12. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
13. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
14. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
15. yaklaşık olarak