Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: Türkçe, İngilizce, Kpds, Üds, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. remarkable
1. vital
2. prominent
3. approximately
4. almost
5. eminent
6. some
7. considerable
8. by
9. notable
10. ourstanding
11. significant
12. virtually
13. dramatical
14. crucial
15. nearly

Answers:
0. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
1. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
2. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
3. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
4. fiilen,gerçekte,aslında
5. yaklaşık
6. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
7. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
8. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
9. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
10. dramatik
11. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
12. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
13. yaklaşık olarak
14. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
15. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az da kalsın,az daha
.