Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: Türkçe, İngilizce, Kpds, Üds, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. by
1. roughly around
2. almost
3. nearly
4. dramatical
5. remarkable
6. vital
7. some
8. considerable
9. ourstanding
10. eminent
11. notable
12. about
13. prominent
14. virtually
15. approximately

Answers:
0. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
1. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
2. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
3. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
4. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
5. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az da kalsın,az daha
6. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
7. fiilen,gerçekte,aslında
8. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
9. dramatik
10. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
11. yaklaşık
12. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
13. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
14. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
15. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı