Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: Türkçe, İngilizce, Kpds, Üds, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. about
1. dramatical
2. approximately
3. crucial
4. by
5. nearly
6. roughly around
7. prominent
8. ourstanding
9. remarkable
10. almost
11. vital
12. eminent
13. considerable
14. notable
15. significant

Answers:
0. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
1. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
2. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
3. yaklaşık olarak
4. yaklaşık
5. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
6. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
7. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
8. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
9. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
10. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az da kalsın,az daha
11. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
12. fiilen,gerçekte,aslında
13. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
14. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
15. dramatik
.