Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: Türkçe, İngilizce, Kpds, Üds, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vital
1. approximately
2. nearly
3. considerable
4. roughly around
5. some
6. ourstanding
7. about
8. notable
9. almost
10. by
11. eminent
12. prominent
13. virtually
14. dramatical
15. crucial

Answers:
0. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
1. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
2. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
3. dramatik
4. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
5. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az da kalsın,az daha
6. fiilen,gerçekte,aslında
7. yaklaşık olarak
8. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
9. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
10. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
11. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
12. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
13. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
14. yaklaşık
15. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir