Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Jezik računala

Author: Sakač Krunoslav
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Računalo je stroj za obradu podataka koji radi na principu ugrađenih prekidača
A) Točno
B) Netočno

2. Više udruženih bitova može prikazati više različitih stanja.
A) Točno
B) Netočno

3. Koliko različitih stanja mogu prikazati dva udružena bita?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

4. Koliko različitih stanja mogu prikazati tri udružena bita?
A) 3
B) 8
C) 9
D) 16

5. Koliko različitih stanja mogu prikazati četiri udružena bita?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32

6. Težinska vrijednost svakog idućeg mjesta u binarnom broju povećava se # zdesna nalijevo?
A) deset puta
B) dva puta
C) tri puta
D) pet puta

7. Prekidač u računalu može biti u jednom od dva stanja. Nula ili jedan.
A) Točno
B) Netočno

8. Jedan bit uvijek ima jedno od dva moguća stanja. To su stanja:
A) 0
B) 1
C) 2
D) 10

9. Za prikaz brojeva računalo koristi # brojevni sustav.
A) dekadski
B) binarni
C) kodirani

10. U matematici i svakodnevnom životu za zapisivanje brojeva koristimo # brojevni sustav.
A) binarni
B) dekadski
C) računalni

11. Niz od četiri bita nazivamo:
A) bajt
B) četvorka
C) kilobajt

12. Niz od osam bitova nazivamo:
A) osmica
B) bajt
C) kilobajt

13. Jednim bajtom možemo prikazati # različitih stanja.
A) 8
B) 16
C) 128
D) 256

14. Koliko udruženih bitova ima jedan BAJT?

15. Težinske vrijednosti u binarnom zapisu gledajući zdesna nalijevo su: #
A) 1,2,4,6,8,10,12...
B) 2,4,6,8,16,32...
C) 1,2,4,8,16,32...
D) 1,10,100,1000...

16. Postupak pretvaranja znakova u drugi oblik razumljiv računalu zove se:
A) dekodiranje
B) ASCII
C) kodiranje

17. Najpoznatija norma (tablica) kodiranja je # norma.
A) ASCII
B) HASKI
C) ASCI
D) ASCCI

18. Datoteka u kojoj je tekst kodiran nekom od normi zove se:
A) znakovna datoteka
B) datoteka sa kodovima
C) kodirana datoteka

19. Skup simbola i znakova pohranjenih na organizirani način u trajne spremnike računala zovemo:
A) mapa
B) datoteka
C) znakovna datoteka

20. Poredaj od najmanje do najveće vrijednosti:

21. bajt, kilobajt, megabajt, gigabajt, terabajt
A) undefined
B) undefined
C) undefined
D) undefined
.