Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ABB - Jens

Author: Kruit Jens
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Fair-play-beginsel
1. Rechtszekerheidsbeginsel
2. Ministeriële regelingen
3. Zorgvuldigheidsbeginsel
4. Verbod van détournement de pouvoir
5. Burgemeester
6. Gelijkheidsbeginsel
7. Algemene kinderbijslagwet
8. Vertrouwensbeginsel
9. Eilandsverordeningen
10. Specialiteitsbeginsel
11. college van Gedeputeerde Staten
12. Evenredigheidsbeginsel
13. Algemene Ouderdoms Wet
14. Motiveringsbeginsel
15. Legaliteitsbeginsel

Answers:
0. Dat je erop mag vertrouwen dat de overheid een bepaald besluit neemt
1. De overheid moet haar besluiten goed motiveren
2. Wet in formeel en materiële zin
3. Een bestuursorgaan behartigt alleen belangen die bij zijn functie horen
4. orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld
5. De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen
6. Een orgaan mag zijn bevoegdheid alleen gebruiken waarvoor die bevoegdheid is
7. de overheid een eerlijk orgaan is dat iedereen met gelijkwaardigheid behandelt.
8. De lasten moeten niet zwaarder zijn, dan het belang.
9. Wet in materiële zin
10. Wet in materiële zin
11. Wet in formeel en materiële zin
12. Er is geen bevoegdheid zonder grondslag in wet of Grondwet.
13. orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld
14. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen
15. De overheid moet het besluiten begrijpelijk formuleren
.