Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ABB - Jens

Author: Kruit Jens
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Algemene Ouderdoms Wet
1. Legaliteitsbeginsel
2. Motiveringsbeginsel
3. Vertrouwensbeginsel
4. Algemene kinderbijslagwet
5. college van Gedeputeerde Staten
6. Ministeriële regelingen
7. Verbod van détournement de pouvoir
8. Rechtszekerheidsbeginsel
9. Eilandsverordeningen
10. Zorgvuldigheidsbeginsel
11. Evenredigheidsbeginsel
12. Gelijkheidsbeginsel
13. Burgemeester
14. Specialiteitsbeginsel
15. Fair-play-beginsel

Answers:
0. Er is geen bevoegdheid zonder grondslag in wet of Grondwet.
1. De lasten moeten niet zwaarder zijn, dan het belang.
2. de overheid een eerlijk orgaan is dat iedereen met gelijkwaardigheid behandelt.
3. Wet in materiële zin
4. Dat je erop mag vertrouwen dat de overheid een bepaald besluit neemt
5. Wet in formeel en materiële zin
6. Een orgaan mag zijn bevoegdheid alleen gebruiken waarvoor die bevoegdheid is
7. orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld
8. Wet in formeel en materiële zin
9. Wet in materiële zin
10. Een bestuursorgaan behartigt alleen belangen die bij zijn functie horen
11. orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld
12. De overheid moet het besluiten begrijpelijk formuleren
13. De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen
14. De overheid moet haar besluiten goed motiveren
15. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen
.