Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ABB - Jens

Author: Kruit Jens
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Fair-play-beginsel
1. Specialiteitsbeginsel
2. Algemene Ouderdoms Wet
3. Evenredigheidsbeginsel
4. Motiveringsbeginsel
5. Zorgvuldigheidsbeginsel
6. Rechtszekerheidsbeginsel
7. Gelijkheidsbeginsel
8. Burgemeester
9. college van Gedeputeerde Staten
10. Algemene kinderbijslagwet
11. Verbod van détournement de pouvoir
12. Legaliteitsbeginsel
13. Vertrouwensbeginsel
14. Ministeriële regelingen
15. Eilandsverordeningen

Answers:
0. Wet in formeel en materiële zin
1. Wet in materiële zin
2. Wet in formeel en materiële zin
3. De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen
4. Een bestuursorgaan behartigt alleen belangen die bij zijn functie horen
5. De overheid moet het besluiten begrijpelijk formuleren
6. orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld
7. de overheid een eerlijk orgaan is dat iedereen met gelijkwaardigheid behandelt.
8. Wet in materiële zin
9. De overheid moet haar besluiten goed motiveren
10. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen
11. orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld
12. Een orgaan mag zijn bevoegdheid alleen gebruiken waarvoor die bevoegdheid is
13. De lasten moeten niet zwaarder zijn, dan het belang.
14. Er is geen bevoegdheid zonder grondslag in wet of Grondwet.
15. Dat je erop mag vertrouwen dat de overheid een bepaald besluit neemt
.