Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Logičke izjave, kraće zapisivanje logičkih izjava, log f-je i CP

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Istinitost logičke izjave prikazujemo binarnim br. 0.
A) TRUE
B) FALSE

2. Lažnost logičke izjave prikazujemo binarnim br. 0.
A) TRUE
B) FALSE

3. Je li sljedeća logička izjava ispravno oblikovana: 25.12. u RH slavi se Božić.
A) TRUE
B) FALSE

4. Znak %3c ima značenje (više je točnih odgovora):
A) prethodi
B) dolazi ispred
C) manje od
D) lijevo od

5. Znak %3e ima značenje (više je točnih odgovora):
A) veće od
B) desno od
C) slijedi
D) dolazi iza

6. Je li 8%3e9?
A) TRUE
B) FALSE

7. b%3ec
A) TRUE
B) FALSE

8. p%3cž
A) TRUE
B) FALSE

9. ponedjeljak %3c utorak
A) TRUE
B) FALSE

10. subota %3e srijeda
A) TRUE
B) FALSE

11. Izjava %22Jasmina je zaljubljena u Josipa%22 naziva se objektivna izjava.
A) TRUE
B) FALSE

12. Izjava %22Najljepši dio dana je poslijepodne od 17-18h%22 je subjektivna izjava.
A) TRUE
B) FALSE

13. Logičku izjavu možemo zamijeniti #.
A) simbolom, sa simbolom

14. Kada je simbol logička izjava, tada ju nazivamo logičkom #.
A) varijablom

15. CPU dolazi od riječi: #.
A) Central Progressing Unit
B) Central Processing Unit
C) Central Processing United
D) Answer_4_(optional)

16. Procesor se još naziva i : #.
A) %22srce računala%22
B) %22mozak računala%22
C) %22žile računala%22
D) Answer_4_(optional)

17. Koji elektronički sklopovi postoje (više je točnih odgovora):
A) NE
B) I
C) A
D) ILI

18. Logički sklop I (AND) na izlazu daje 1 (istinu) samo ako su na ulazima prisutne #.
A) jedinice
B) nule
C) jedinice i nule
D) Answer_4_(optional)

19. Koliko ulaza ima je NE elektronički sklop? NE elektronički sklop ima # ulaza.
A) dva
B) jedan
C) tri
D) četiri

20. Logički slop I (AND) ima 2 ulaza i jedan izlaz.
A) TRUE
B) FALSE

21. Logički slop ILI (OR) na izlazu daje stanje 1 samo ako bilo koji ulaz ima stanje 1.
A) TRUE
B) FALSE
.