Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Internet

Author: Karjakovic Anamrija
Description: Poveži!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Preteča interneta je
A) ARPANET
B) www
C) CARnet
D) e- pošta

2. Izbaci uljeza: Prednosti internata nisu
A) mogućnost jednostavne komunikacije
B) zabava
C) mogćnost izrade vlastitih sadržaja
D) u komunikaciji nikad niste sami

3. WWW je
A) internetski servis
B) hypertekst
C) Internet
D) browser

4. Web je
A) internet
B) multimedijski mrežni servis
C) preteča interneta
D) e -pošta

5. Web - preglednik služi za
A) predgled mulitmedijskih dokumenata tj. web stranica
B) pisanje u Wordu
C) e - poštu
D) komuniciranje

6. Izbaci uljeza - Browseri
A) Google Chrome
B) Bingo
C) Internet Explorer
D) e - pošta

7. Elektornička pošta ili
A) e- mail
B) browser
C) internet
D) ARPANET

8. e-MAIL
A) je namjenjan razmjeni tekstualnih poruka, slike, videa...
B) pisanje dokumenata
C) pregledavanje web stranica
D) pristup računalima

9. Privitak je
A) web preglednik
B) korisničko računalo
C) priložena dadtoteka u mailu, koja može biti slika, video...
D) poslužitelj

10. Sinkrona komunikacija
A) primatelj i pošiljatelj istovremenu izmjenjuju poruke.
B) e-mail
C) primatelj i pošiljatelj u različito vrijeme izmjenjuju poruke.
D) intenert

11. CARnet je
A) ARPANET
B) www
C) Hrvatska akademska i istraživačka mreža
D) e-mail

.