Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Internet

Author:
Description: Spoji pojam s odgovarajućim opisom!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. DSL uređaj
1. Vrste modema
2. web hosting
3. FTP
4. Korisnički račun
5. Mobilno spajanje na internet
6. IP adresa
7. FLAT RATE
8. Internt
9. Web- poslužitelj (server)
10. ISP
11. Wi-Fi kartica
12. Hrvatski ISP
13. Chat
14. Modem (pristupni uređaj)
15. Udomljavanje web stranica (web hosting)

Answers:
0. kartica za bežićno spajanje.
1. korištenje pretplate s neograničenim prometom podata
2. CARNet Vip T-Com Bnet
3. analogni ISDN DSL ADSL
4. spajanje putem mobitela ili USB štapića koje nudi mobilni operator.
5. međunarodna rač. mreža (računala i računalne mreže.
6. usluga na internetu za slanje i primanje dokumenata.
7. udomljavanje web strnica
8. uređaj koji je stalno spojen na internet.
9. davatelji usluga na internetu.
10. računalo koje pruža informacije i usluge korisnicima 0-24.
11. jedinstvena adresa svakog uređaja na rač. mreži.
12. smještanje web- stranica na web - poslužitelja.
13. korisničko ime, zaporku e-adresa
14. uređaj koji pretvara digitalni signal u analogni i obratno.
15. usluga za komuniciranje korisnika u stvarnom vremen
.