Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Internet

Author:
Description: Spoji pojam s odgovarajućim opisom!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. web hosting
1. Udomljavanje web stranica (web hosting)
2. Wi-Fi kartica
3. Vrste modema
4. Korisnički račun
5. FLAT RATE
6. Mobilno spajanje na internet
7. Web- poslužitelj (server)
8. Chat
9. ISP
10. Internt
11. Hrvatski ISP
12. IP adresa
13. DSL uređaj
14. Modem (pristupni uređaj)
15. FTP

Answers:
0. CARNet Vip T-Com Bnet
1. kartica za bežićno spajanje.
2. analogni ISDN DSL ADSL
3. spajanje putem mobitela ili USB štapića koje nudi mobilni operator.
4. međunarodna rač. mreža (računala i računalne mreže.
5. korisničko ime, zaporku e-adresa
6. uređaj koji je stalno spojen na internet.
7. usluga na internetu za slanje i primanje dokumenata.
8. udomljavanje web strnica
9. korištenje pretplate s neograničenim prometom podata
10. jedinstvena adresa svakog uređaja na rač. mreži.
11. smještanje web- stranica na web - poslužitelja.
12. davatelji usluga na internetu.
13. računalo koje pruža informacije i usluge korisnicima 0-24.
14. usluga za komuniciranje korisnika u stvarnom vremen
15. uređaj koji pretvara digitalni signal u analogni i obratno.
.