Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Internet

Author:
Description: Spoji pojam s odgovarajućim opisom!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. IP adresa
1. FTP
2. Wi-Fi kartica
3. Web- poslužitelj (server)
4. Chat
5. Mobilno spajanje na internet
6. Vrste modema
7. DSL uređaj
8. FLAT RATE
9. web hosting
10. Korisnički račun
11. Udomljavanje web stranica (web hosting)
12. Internt
13. ISP
14. Modem (pristupni uređaj)
15. Hrvatski ISP

Answers:
0. udomljavanje web strnica
1. uređaj koji je stalno spojen na internet.
2. uređaj koji pretvara digitalni signal u analogni i obratno.
3. usluga na internetu za slanje i primanje dokumenata.
4. računalo koje pruža informacije i usluge korisnicima 0-24.
5. međunarodna rač. mreža (računala i računalne mreže.
6. CARNet Vip T-Com Bnet
7. analogni ISDN DSL ADSL
8. spajanje putem mobitela ili USB štapića koje nudi mobilni operator.
9. davatelji usluga na internetu.
10. korisničko ime, zaporku e-adresa
11. usluga za komuniciranje korisnika u stvarnom vremen
12. smještanje web- stranica na web - poslužitelja.
13. kartica za bežićno spajanje.
14. jedinstvena adresa svakog uređaja na rač. mreži.
15. korištenje pretplate s neograničenim prometom podata
.