Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Internet

Author:
Description: Spoji pojam s odgovarajućim opisom!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Vrste modema
1. Web- poslužitelj (server)
2. Internt
3. Wi-Fi kartica
4. web hosting
5. Korisnički račun
6. FTP
7. Hrvatski ISP
8. IP adresa
9. Modem (pristupni uređaj)
10. Udomljavanje web stranica (web hosting)
11. ISP
12. DSL uređaj
13. Mobilno spajanje na internet
14. Chat
15. FLAT RATE

Answers:
0. uređaj koji pretvara digitalni signal u analogni i obratno.
1. međunarodna rač. mreža (računala i računalne mreže.
2. spajanje putem mobitela ili USB štapića koje nudi mobilni operator.
3. kartica za bežićno spajanje.
4. smještanje web- stranica na web - poslužitelja.
5. računalo koje pruža informacije i usluge korisnicima 0-24.
6. korištenje pretplate s neograničenim prometom podata
7. uređaj koji je stalno spojen na internet.
8. jedinstvena adresa svakog uređaja na rač. mreži.
9. davatelji usluga na internetu.
10. analogni ISDN DSL ADSL
11. udomljavanje web strnica
12. CARNet Vip T-Com Bnet
13. usluga za komuniciranje korisnika u stvarnom vremen
14. korisničko ime, zaporku e-adresa
15. usluga na internetu za slanje i primanje dokumenata.
.