Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Internet

Author:
Description: Spoji pojam s odgovarajućim opisom!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Vrste modema
1. Modem (pristupni uređaj)
2. Wi-Fi kartica
3. Korisnički račun
4. Udomljavanje web stranica (web hosting)
5. Hrvatski ISP
6. FTP
7. Mobilno spajanje na internet
8. DSL uređaj
9. ISP
10. web hosting
11. Internt
12. Web- poslužitelj (server)
13. FLAT RATE
14. Chat
15. IP adresa

Answers:
0. međunarodna rač. mreža (računala i računalne mreže.
1. jedinstvena adresa svakog uređaja na rač. mreži.
2. uređaj koji pretvara digitalni signal u analogni i obratno.
3. spajanje putem mobitela ili USB štapića koje nudi mobilni operator.
4. udomljavanje web strnica
5. usluga za komuniciranje korisnika u stvarnom vremen
6. korištenje pretplate s neograničenim prometom podata
7. usluga na internetu za slanje i primanje dokumenata.
8. analogni ISDN DSL ADSL
9. kartica za bežićno spajanje.
10. korisničko ime, zaporku e-adresa
11. smještanje web- stranica na web - poslužitelja.
12. davatelji usluga na internetu.
13. računalo koje pruža informacije i usluge korisnicima 0-24.
14. uređaj koji je stalno spojen na internet.
15. CARNet Vip T-Com Bnet
.