Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Internet

Author:
Description: Spoji pojam s odgovarajućim opisom!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Wi-Fi kartica
1. ISP
2. web hosting
3. Web- poslužitelj (server)
4. Hrvatski ISP
5. Udomljavanje web stranica (web hosting)
6. Mobilno spajanje na internet
7. Korisnički račun
8. Chat
9. IP adresa
10. Vrste modema
11. Internt
12. FTP
13. DSL uređaj
14. FLAT RATE
15. Modem (pristupni uređaj)

Answers:
0. spajanje putem mobitela ili USB štapića koje nudi mobilni operator.
1. kartica za bežićno spajanje.
2. korištenje pretplate s neograničenim prometom podata
3. usluga za komuniciranje korisnika u stvarnom vremen
4. CARNet Vip T-Com Bnet
5. uređaj koji pretvara digitalni signal u analogni i obratno.
6. udomljavanje web strnica
7. uređaj koji je stalno spojen na internet.
8. davatelji usluga na internetu.
9. međunarodna rač. mreža (računala i računalne mreže.
10. računalo koje pruža informacije i usluge korisnicima 0-24.
11. usluga na internetu za slanje i primanje dokumenata.
12. analogni ISDN DSL ADSL
13. smještanje web- stranica na web - poslužitelja.
14. korisničko ime, zaporku e-adresa
15. jedinstvena adresa svakog uređaja na rač. mreži.