Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Internet

Author:
Description: Spoji pojam s odgovarajućim opisom!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Wi-Fi kartica
1. web hosting
2. ISP
3. FTP
4. Modem (pristupni uređaj)
5. Mobilno spajanje na internet
6. Hrvatski ISP
7. Chat
8. Vrste modema
9. Korisnički račun
10. Web- poslužitelj (server)
11. DSL uređaj
12. Internt
13. FLAT RATE
14. Udomljavanje web stranica (web hosting)
15. IP adresa

Answers:
0. uređaj koji pretvara digitalni signal u analogni i obratno.
1. usluga za komuniciranje korisnika u stvarnom vremen
2. CARNet Vip T-Com Bnet
3. usluga na internetu za slanje i primanje dokumenata.
4. udomljavanje web strnica
5. jedinstvena adresa svakog uređaja na rač. mreži.
6. korisničko ime, zaporku e-adresa
7. računalo koje pruža informacije i usluge korisnicima 0-24.
8. kartica za bežićno spajanje.
9. spajanje putem mobitela ili USB štapića koje nudi mobilni operator.
10. korištenje pretplate s neograničenim prometom podata
11. davatelji usluga na internetu.
12. smještanje web- stranica na web - poslužitelja.
13. analogni ISDN DSL ADSL
14. međunarodna rač. mreža (računala i računalne mreže.
15. uređaj koji je stalno spojen na internet.
.