Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Internet, 7. razred

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Servisi i usluge na internetu temelje se na #.
A) korisničko – korisničkom modelu
B) download- upload modelu
C) upload- download modelu
D) korisničko – poslužiteljskom modelu

2. Poslužitelj se na engleskom jeziku kaže %22server%22.
A) TRUE
B) FALSE

3. Pouzdani su, velikog kapaciteta čvrstog diska i rade neprestano. Riječ je o
A) klijentu
B) poslužitelju
C) Answer_3
D) Answer_4_(optional)

4. # je računalo na koje ostala računala (klijenti) šalju upite.
A) poslužitelj, Poslužitelj

5. # je program ili računalo koje traži podatke od poslužitelja.
A) klijent, korisnik

6. Pravila koja uređuju kako da računala i mreže međusobno “razgovaraju” nazivaju se #.
A) potocima
B) prorocima
C) protokolima
D) procesima

7. Statička adresa je adresa koja je #.
A) promjenjiva
B) velika
C) nepromjenjiva
D) mala

8. IP adresa poslužitelja mora biti #.
A) dinamička
B) statička
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

9. Dinamička adresa je adresa koja je promjenjiva.
A) TRUE
B) FALSE

10. Korisnici imaju statičku IP adresu koju dobiju kod svakog spajanja na internet.
A) TRUE
B) FALSE

11. Dinamička adresa mijenja se svaki dan (jednom u 24 sata).
A) TRUE
B) FALSE

12. Ako se promet zbiva između web poslužitelja (www servera) i korisnika – rabi se #.
A) FTP protokol
B) COOL protokol
C) HTTP protokol
D) SMTP i POP protokol

13. Ako se promet zbiva između poslužitelja datoteka (FTP servera) i korisnika – rabi se # protokol.
A) FTP

14. Ako se promet zbiva između poslužitelja e-pošte (mail servera) i korisnika – rabi se #.
A) SMTP i POP protokol
B) FTP protokol
C) HTTP protokol
D) e-pošta protokol

15. Neke od internetskih usluga su FTP, chat, društvene mreže, e-learning.
A) TRUE
B) FALSE

16. Prijenos datoteka između dva računala u mreži odvija se # protokolom.
A) FTP

17. Kratica FTP dobivena je od sljedećeg punog naziva na engleskom jeziku: #.
A) Fine Transfer Protocol
B) File Trance Protocol
C) File Transfer Protocol
D) File Transfer Procedure

18. FTP se koristi za slanje s našeg računala na računalo poslužitelj.
A) TRUE
B) FALSE

19. Slanje datoteka s korisničkog računala na računalo poslužitelj na engleskom jeziku još se naziva i #.
A) upload, apload

20. Preuzimanje datoteka s poslužitelja na korisničko računalo na engleskom jeziku još se naziva i #.
A) download

21. FTP dostupan svima na internetu naziva se # FTP.
A) anonimni, anoniman

22. FTP dostupan samo određenim osobama koje moraju znati ime i lozinku naziva se # FTP.
A) autorizirani

23. Izbaci uljeza.
A) 252.1.18.23
B) 243.254.251.264
C) 1.1.1.1
D) 192.168.1.1
.