Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Integrama achizitii

Author: Sparios Demis
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
cel care semneaza acordul cu autoritatea contractanta ca urmare a castigarii procedurii de achizitie publica, dobândirea unui bun, a unui serviciu, sau a unei execuții de lucrări, participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, procedura de desemnare a ofertantului castigator , documentatia prezentata de participantul la atribuirea achizitiei publice,

Crossword words:
OFERTA, OFERTANT, ATRIBUIRE, CONTRACTANT,
.