Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Test grila3 -componentele calculatorului

Author: Popa Virginia
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Care dintre următoarele componente reprezintă un dispozitiv periferic al unui computer?
A) Microprocesor
B) Internet explorer
C) Scanner
D) memorie RAM

2. Rezoluţia unui monitor este măsurată în:
A) inch
B) pixeli
C) centimetrii
D) megabiti

3. Care dintre următoarele dispozitive fizice NU pot fi integrate (on-board) pe placa de bază?
A) placa video
B) memoria RAM
C) placa de retea
D) unitatea de disc

4. Frecventa unui CPU se măsoara în
A) Gigahertz (GHz)
B) Gigabyte (Gb)
C) Bits pe secunda (BPS)
D) Megabyte (Mb)

5. Care dintre urmatoarele sarcini ar fi mai potrivita pentru o persoana decât pentru un computer?
A) Sarcinile care necesita rapiditate
B) Sarcinile care necesita calcule matematice complexe
C) Sarcinile care necesita creativitate
D) Sarcinile care se repeta

6. Care din urmatoarele NU reprezinta o functie a CPU?
A) Executarea instructiunilor programelor într-o ordine corecta
B) Stocarea datelor în memorie pentru operatiile curente
C) Efectuarea calculelor
D) Trimiterea unui e-mail

7. Care dintre urmatoarele dispozitive este cel mai potrivit pentru realizarea de backup?
A) Hard disk
B) Scanner
C) Mouse
D) Modem

8. Un kilobyte este:
A) 1000 bytes
B) 1024 bytes
C) 1024 biti
D) 10 bytes

9. Hardware reprezinta:
A) ansamblul programelor ce indeplinesc o functie specifica
B) prelucrarea datelor colectate cu ajutorul sistemului informatic
C) ansamblul elementelor fizice si tehnice ale calculatorului
D) ansamblul programelor si procedurilor specifice

10. Alegeti combinatia corecta care ordoneaza in ordine crescatoare urmatoarele unitati:
A) Kb, byte, Mb, Gb, Tb
B) byte, Kb, Tb, Gb, Mb
C) byte, Kb, Mb, Gb, Tb
D) byte, Tb, Kb, Gb, Mb

11. Avantajul memoriei RAM față de alte medii de stocare a datelor este:
A) viteza de access
B) capacitatea mai mare
C) pastreaza informatiile un timp mai îndelungat
D) pretul per gigabyte

12. Rata de reîmprospătare a imaginii unui monitor se măsoară în:
A) GHz
B) MHz
C) Hz
D) KHz

13. Care este memoria principală la un calculator?
A) ROM
B) RAM
C) PROM
D) HDD

14. Unitatea aritmetica si logica este parte componentă din
A) procesor
B) hard-disk
C) memorie internă
D) placa de bază

15. Care dispozitiv este utilizat când lucraţi cu o interfaţă grafică ?
A) mouse
B) scanner
C) imprimantă
D) plotter

16. Procesorul îndeplineşte funcţiile:
A) de memorare
B) de prelucrare, comandă și control
C) de intrare - ieșire
D) nu indeplinește nici o funcție

17. Programele ce controlează funcționarea dispozitivelor electronice ale unui calculator sunt cuprinse în:
A) componenta software
B) placa de rețea
C) placa de bază
D) Wi-FI

18. Pentru un monitor un indicator al calității afișării unei imagini este:
A) frecvența de reîmprospătare
B) nivelul de radiație admisă
C) lungimea diagonalei
D) sensibilitatea la atingere

19. Din punct de vedere structural, una dintre componentele unui calculator este:
A) tutorial
B) ergonomie
C) software
D) antivirus

20. Viteza de imprimare a unei imprimante se măsoară în:
A) cuvinte pe minut
B) paragrafe pe secundă
C) pagini pe minut
D) biți pe secundă

21. Procesorul unui calculator în stare de funcționare este plasat pe:
A) placa de bază
B) placa de rețea
C) placa video
D) hard-disk

22. Combinația care conține doar taste funcționale este:
A) F11 si F2
B) F1 și SHIFT
C) CTRL și SHIFT
D) CTRL și DELETE

23. Reprezentarea unui caracter în binar poate fi:
A) 10011101
B) 12001100
C) 00230008
D) 90A2F230

24. După închiderea calculatorului memoria ROM va reține:
A) datele inscripționate în acesta
B) paginile Web recent accesate
C) numele tuturor fișierelor de sistem
D) toate detaliile aplicațiilor utilizate recent

.