Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

informaatika õpetamine

Author: Liigand Anne-Mai
Description:
Keywords: ikt, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks
1. Mis päev on täna
2. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
3. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
4. iga teine inimene on õpetaja
5. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
6. Millist Eno usaldad kõige rohkem
7. 40 ja rohkem õpilast klassis
8. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
9. Hindamine algab alates 8.klassist
10. HITSA
11. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast
12. IKT
13. CyberWellness
14. Õppekava idee on suur mõtlemine
15. Informaatika õpe kestab 1-10 klass

Answers:
0. Austraalia
1. Luxemburg
2. Norra
3. Eno Tõnisson
4. Baden Würtenberg
5. Singapur
6. 13 ja reede
7. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
8. Soome
9. Saksamaa
10. Canada BC
11. Island
12. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
13. Leedu
14. Singapur
15. Läti
.