Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

informaatika õpetamine

Author: Liigand Anne-Mai
Description:
Keywords: ikt, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Hindamine algab alates 8.klassist
1. iga teine inimene on õpetaja
2. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
3. Millist Eno usaldad kõige rohkem
4. IKT
5. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
6. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
7. Õppekava idee on suur mõtlemine
8. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
9. Mis päev on täna
10. Informaatika õpe kestab 1-10 klass
11. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast
12. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks
13. 40 ja rohkem õpilast klassis
14. CyberWellness
15. HITSA

Answers:
0. Läti
1. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
2. Leedu
3. Austraalia
4. Baden Würtenberg
5. Canada BC
6. Island
7. 13 ja reede
8. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
9. Eno Tõnisson
10. Soome
11. Norra
12. Saksamaa
13. Singapur
14. Singapur
15. Luxemburg
.