Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

informaatika õpetamine

Author: Liigand Anne-Mai
Description:
Keywords: ikt, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
1. Informaatika õpe kestab 1-10 klass
2. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
3. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks
4. Mis päev on täna
5. CyberWellness
6. iga teine inimene on õpetaja
7. Õppekava idee on suur mõtlemine
8. Millist Eno usaldad kõige rohkem
9. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast
10. 40 ja rohkem õpilast klassis
11. HITSA
12. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
13. IKT
14. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
15. Hindamine algab alates 8.klassist

Answers:
0. Austraalia
1. Läti
2. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
3. Soome
4. Canada BC
5. Island
6. Norra
7. Baden Würtenberg
8. Eno Tõnisson
9. Singapur
10. Saksamaa
11. Luxemburg
12. 13 ja reede
13. Singapur
14. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
15. Leedu
.