Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

informaatika õpetamine

Author: Liigand Anne-Mai
Description:
Keywords: ikt, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. IKT
1. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
2. 40 ja rohkem õpilast klassis
3. Millist Eno usaldad kõige rohkem
4. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
5. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
6. Hindamine algab alates 8.klassist
7. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
8. HITSA
9. Õppekava idee on suur mõtlemine
10. iga teine inimene on õpetaja
11. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast
12. Informaatika õpe kestab 1-10 klass
13. CyberWellness
14. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks
15. Mis päev on täna

Answers:
0. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
1. Austraalia
2. Soome
3. 13 ja reede
4. Norra
5. Saksamaa
6. Island
7. Singapur
8. Baden Würtenberg
9. Leedu
10. Luxemburg
11. Läti
12. Singapur
13. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
14. Eno Tõnisson
15. Canada BC
.