Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

informaatika õpetamine

Author: Liigand Anne-Mai
Description:
Keywords: ikt, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. iga teine inimene on õpetaja
1. 40 ja rohkem õpilast klassis
2. HITSA
3. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks
4. Mis päev on täna
5. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
6. Millist Eno usaldad kõige rohkem
7. Õppekava idee on suur mõtlemine
8. IKT
9. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
10. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
11. Informaatika õpe kestab 1-10 klass
12. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast
13. Hindamine algab alates 8.klassist
14. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
15. CyberWellness

Answers:
0. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
1. Eno Tõnisson
2. Leedu
3. Soome
4. Austraalia
5. 13 ja reede
6. Singapur
7. Saksamaa
8. Island
9. Canada BC
10. Singapur
11. Norra
12. Baden Würtenberg
13. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
14. Läti
15. Luxemburg
.