Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

informaatika õpetamine

Author:
Description:
Keywords: IKT, informaatika, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast
1. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
2. IKT
3. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
4. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
5. iga teine inimene on õpetaja
6. Õppekava idee on suur mõtlemine
7. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
8. HITSA
9. Informaatika õpe kestab 1-10 klass
10. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks
11. CyberWellness
12. 40 ja rohkem õpilast klassis
13. Mis päev on täna
14. Millist Eno usaldad kõige rohkem
15. Hindamine algab alates 8.klassist

Answers:
0. Singapur
1. Austraalia
2. Läti
3. Island
4. Singapur
5. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
6. Baden Würtenberg
7. Canada BC
8. Eno Tõnisson
9. Soome
10. Saksamaa
11. Norra
12. Luxemburg
13. Leedu
14. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
15. 13 ja reede
.