Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































informaatika õpetamine

Author:
Description:
Keywords: IKT, informaatika, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks
1. Õppekava idee on suur mõtlemine
2. iga teine inimene on õpetaja
3. CyberWellness
4. Millist Eno usaldad kõige rohkem
5. Mis päev on täna
6. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
7. IKT
8. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
9. Hindamine algab alates 8.klassist
10. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
11. Informaatika õpe kestab 1-10 klass
12. HITSA
13. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
14. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast
15. 40 ja rohkem õpilast klassis

Answers:
0. Läti
1. Singapur
2. Island
3. Baden Würtenberg
4. Soome
5. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
6. Singapur
7. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
8. Eno Tõnisson
9. Luxemburg
10. Leedu
11. Canada BC
12. Saksamaa
13. 13 ja reede
14. Austraalia
15. Norra
.