Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

informaatika õpetamine

Author:
Description:
Keywords: IKT, informaatika, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Hindamine algab alates 8.klassist
1. Õppekava idee on suur mõtlemine
2. iga teine inimene on õpetaja
3. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
4. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
5. IKT
6. Millist Eno usaldad kõige rohkem
7. Informaatika õpe kestab 1-10 klass
8. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast
9. CyberWellness
10. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
11. Mis päev on täna
12. HITSA
13. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
14. 40 ja rohkem õpilast klassis
15. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks

Answers:
0. Saksamaa
1. Island
2. Leedu
3. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
4. Baden Würtenberg
5. Singapur
6. Soome
7. Luxemburg
8. Canada BC
9. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
10. Norra
11. Läti
12. Singapur
13. Eno Tõnisson
14. Austraalia
15. 13 ja reede
.