Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

informaatika õpetamine

Author:
Description:
Keywords: IKT, informaatika, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Informaatika õpe kestab 1-10 klass
1. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
2. HITSA
3. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks
4. 40 ja rohkem õpilast klassis
5. Õppekava idee on suur mõtlemine
6. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
7. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
8. CyberWellness
9. IKT
10. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
11. Millist Eno usaldad kõige rohkem
12. iga teine inimene on õpetaja
13. Mis päev on täna
14. Hindamine algab alates 8.klassist
15. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast

Answers:
0. Austraalia
1. Saksamaa
2. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
3. Singapur
4. Läti
5. Norra
6. Soome
7. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
8. Luxemburg
9. Baden Würtenberg
10. Singapur
11. Island
12. 13 ja reede
13. Eno Tõnisson
14. Canada BC
15. Leedu
.