Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

informaatika õpetamine

Author:
Description:
Keywords: IKT, informaatika, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Informaatikat õpetatakse lõimituna teiste ainetega
1. Millist Eno usaldad kõige rohkem
2. Mis päev on täna
3. Hindamine algab alates 8.klassist
4. CyberWellness
5. 40 ja rohkem õpilast klassis
6. Võimalus valida informaatikat lõpueksamiks
7. informaatikat õpetatakse kohustuslikus korras 1 tund nädalas
8. Õppekava idee on suur mõtlemine
9. Koolis käimine on kohustuslik alates 4. eluaastast
10. Programmeerimine kohustuslik alates 1. klassist
11. iga teine inimene on õpetaja
12. Informaatika õpe kestab 1-10 klass
13. Informaatika on kohustuslik 5-10 klass
14. HITSA
15. IKT

Answers:
0. Austraalia
1. 13 ja reede
2. Saksamaa
3. Info kommunikatsiooni Tehnoloogia
4. Singapur
5. Läti
6. Island
7. Eno Tõnisson
8. Singapur
9. Canada BC
10. Leedu
11. Norra
12. Luxemburg
13. Haridus Infotehnoloogia Sihtasutus
14. Baden Würtenberg
15. Soome
.