Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Teise maailmasõja eel

Author: Saadjärv Riin
Description: Valige õige vastus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Hispaania kodusõda
A) 1936-1939
B) 1939-1945
C) 1929-1934
D) 1914-1918

2. Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimine
A) 29.september 1938
B) 23.august 1939
C) 31.märts 1939
D) 1.aprill 1939

3. Müncheni sobing
A) 13.märts 1938
B) 14.märts 1939
C) 23.august 1939
D) 29.sept 1938

4. Rahustamispoliitika peatoetaja, Suur-Britannia toonane peaminister
A) Winston Churchill
B) Neville Chamberlain
C) Franklin Delano Roosevelt
D) Francisco Franco

5. Komiterni-vastase pakti algatajad
A) Saksamaa ja Jaapan
B) Saksamaa ja Poola
C) Saksamaa ja Hispaania
D) Saksamaa ja Tšehhoslovakkia

6. Müncheni kokkuleppe sõlmijad
A) Suur-Britannia, Prantsusmaa, Itaalia, Nõukogude Liit
B) Suur-Britannia, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania
C) Suur-Britannia, Prantsusmaa, Itaalia, Poola
D) Suur-Britannia, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa

7. Itaalia ründab Etioopiat
A) 1938
B) 1936
C) 1935
D) 1939

.