Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Historia świata

Author: Kuta Aneta
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Powstanie Egiptu
A) 4000 r. p.n.e.
B) 2000 r.p.n.e.
C) 3500r. p.n.e.
D) 3000 r.p.n.e.

2. Powstanie państwa Izrael
A) 1300 r.p.n.e
B) 4000 r.p.n.e
C) 1300 r.
D) 3500 r.p.n.e

3. Rozkwit Aten za rządów stratega Peryklesa
A) Vw.p.n.e
B) VIw.p.n.e.
C) IVw.p.n.e.
D) VII w.p.n.e.

4. legendarne powstanie Rzymu
A) 753r.p.n.e.
B) 573 r.p.n.e.
C) 735 r.p.n.e.
D) 375 r.p.n.e.

5. Rzym przestaje być królestwem, zostaje republiką
A) 309 r.p.n.e.
B) 509 r.p.n.e.
C) 209 r.p.n.e.
D) 409 r.p.n.e.

6. Bitwa Greków z Persami pod Maratonem
A) 480 r.p.n.e.
B) 80 r.p.n.e.
C) 490 r.p.n.e.
D) 49 r.p.n.e.

7. Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji
A) 776r.p.n.e.
B) 677 r.p.n.e.
C) 766 r.p.n.e.
D) 753 r.p.n.e.

8. Wojny punickie pomiędzy Rzymem a Kartaginą (Hannibal)
A) III w.p.n.e.
B) I w.p.n.e.
C) II w.
D) IV w.p.n.e.

9. Powstanie niewolników- Spartakusa
A) 11r.
B) 71 r.p.n.e.
C) 77 r.p.n.e.
D) 17 r.

10. Edykt mediolański -tolerancja religijna w Rzymie ogłoszona przez cesarza Konstantyna
A) 33 r
B) 313 r.p.n.e.
C) 31 r.p.n.e
D) 313 r.

11. Podział Imperium Rzymskiego na cesarswao wschodnio- i zachodnio- rzymskie
A) 395 r.
B) 476 r.
C) 395 r.p.n.e.
D) 44r.p.n.e.

12. Zamordowanie Juliusza Cezara
A) 44 r.p.n.e.
B) 55r.p.n.e.
C) 33r.p.n.e.
D) 22r.p.n.e.

13. Rzym przestaje być republiką, staje się cesarstwem
A) 509 r.p.n.e.
B) 44r.p.n.e.
C) 753 r.p.n.e.
D) 31 r.p.n.e.

14. Upadek Rzymu
A) 313 r.
B) 476 r.
C) 753r.
D) 395 r.

15. Rozkwit Cesarstwa Bizantyjskiego za panowania cesarza Justyniana
A) VIw.
B) VI w.p.n.e.
C) VIIw.
D) VII w.p.n.e

16. Początek islamu, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
A) 662r.
B) 622r.
C) 62 r.
D) 722 r.

17. Karol Wielki władca Franków zostaje cesarzem
A) 800r.
B) 900r.
C) 500r.
D) 700r.

18. Traktat w Verdum, podział państwa Franków na 3 części
A) 783r.
B) 843 r.
C) 348r.
D) 483 r.

19. Konkordat w Wormacji kończący spór o inwestyturę pomiędzy cesarzem a papieżem.
A) 1211r.
B) 1211r.
C) 1122r.
D) 1212r.

20. Schizma wschodnia - podział chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie
A) 1054r.
B) 504r.
C) 1045r.
D) 1517r.

21. Szuka romańska
A) X- XIIw.
B) XIV- XVIw.
C) XVIIw.
D) XIII- XIVw.

22. Sztuka gotycka
A) XIII- XIVw.
B) XIV- XVIw.
C) XI- XIIw.
D) X- XIw.

23. Odrodzenie - renesans
A) XIV- XVIw.
B) XI- XIIIw.
C) X- XIIIw.
D) XIII- XIVw.

24. Barok
A) XVIIw.
B) XVw.
C) XIw.
D) XIIw.

25. Klasycyzm
A) XVIIw.
B) XVw.
C) XVIIIw.
D) XIVw.

26. Wystapienie Lutra - początek reformacji, schizma zachodnia
A) 1122r.
B) 1715r.
C) 1569r.
D) 1517r.

27. Deklaracja Niepodległości USA
A) 1677r.
B) 1767r.
C) 1776r.
D) 1865r.

28. Rewolucja francuska
A) 1789r.
B) 1517r.
C) 1678r.
D) 1863r.

29. Początek wojen Napoleona Bonaparte
A) 1805r.
B) 1517r.
C) 1815r.
D) 622r.

30. Kongres wiedeński
A) 1815r.
B) 1517r.
C) 1919r.
D) 1812r.

31. Wiosna Ludów
A) 1848r.
B) 1789r.
C) 1863r.
D) 1805r.

32. Wojna w USA, koniec niewolnictwa
A) 1815r.
B) 1789r.
C) 1865r.
D) 1776r.

33. Zjednoczenie Włoch
A) 1870r.
B) 1815r.
C) 1871r.
D) 1848r.

34. Zjednoczenie Niemiec
A) 1805r.
B) 1871 r.
C) 1830r.
D) 1870r.

35. Rewolucje w Rosji
A) 1917r.
B) 1914r.
C) 1918r.
D) 1815r.

36. Zakończenie I wojny światowej
A) 1918r.
B) 1917r.
C) 1914r.
D) 1919r.

.