Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

historia Polski

Author: Kuta Aneta
Description:
Keywords: historia, Polska, gimnazjum, , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 1226
1. 1863
2. 1525
3. 1000
4. 1792
5. 1621
6. 1411
7. 1569
8. 1320
9. 1410
10. 1795
11. 1830
12. 1793
13. 1794
14. 1620
15. 1605

Answers:
0. pierwszy rozbiór
1. zjazd w Gnieźnie
2. koronacja Bolesława Chrobrego Piasta
3. bitwa pod Cecorą
4. drugi rozbiór
5. Legiony Polskie we Włoszech
6. Hołd Pruski
7. powstanie Chmielnickiego
8. bitwa pod Wiedniem
9. Kongres wiedeńsi, powstanie Królestwa Kongresowego
10. powstanie kościuszkowskie
11. sprowadzenie Krzyżaków
12. unia w Lublinie za Zygmunta Augusta
13. chrzest Polski
14. powstanie listopadowe
15. Napoleon tworzy Księstwo Warszawskie
.