Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

historia Polski

Author: Kuta Aneta
Description:
Keywords: historia, Polska, gimnazjum, , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 1226
1. 1793
2. 1364
3. 1569
4. 1573
5. 1138
6. 966
7. 1683
8. 1610
9. 1320
10. 1385
11. 1605
12. 1025
13. 1794
14. 1620
15. 1795

Answers:
0. Legiony Polskie we Włoszech
1. pierwsza wolna elekcja
2. potop szwedzki
3. koronacja Bolesława Chrobrego Piasta
4. koronacja Władysław łokietak, koniec rozbicia
5. Konstytucja 3 maja podczas Sejmu Wielkiego
6. trzeci rozbiór, upadek Polski
7. powstanie kościuszkowskie
8. chrzest Polski
9. unia w Lublinie za Zygmunta Augusta
10. Hołd Pruski
11. zjazd w Gnieźnie
12. powstanie Chmielnickiego
13. pierwszy rozbiór
14. Kongres wiedeńsi, powstanie Królestwa Kongresowego
15. Napoleon tworzy Księstwo Warszawskie
.