Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

historia Polski

Author: Kuta Aneta
Description:
Keywords: historia, Polska, gimnazjum, , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 1795
1. 1000
2. 1793
3. 1863
4. 1655
5. 1815
6. 1410
7. 1918
8. 1138
9. 1610
10. 1830
11. 1683
12. 1226
13. 1364
14. 1621
15. 1794

Answers:
0. Kongres wiedeńsi, powstanie Królestwa Kongresowego
1. Napoleon tworzy Księstwo Warszawskie
2. powstanie Chmielnickiego
3. unia w Krewie
4. pierwsza wolna elekcja
5. Hołd Pruski
6. I pokój toruński
7. unia w Lublinie za Zygmunta Augusta
8. zjazd w Gnieźnie
9. potop szwedzki
10. chrzest Polski
11. drugi rozbiór
12. bitwa pod Cecorą
13. Konstytucja 3 maja podczas Sejmu Wielkiego
14. rozbicie dzielnicowe testament Bolesława Krzywosutego
15. koronacja Władysław łokietak, koniec rozbicia
.