Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

historia Polski

Author: Kuta Aneta
Description:
Keywords: historia, Polska, gimnazjum, , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 1807
1. 1138
2. 1385
3. 1025
4. 1226
5. 1655
6. 1794
7. 1000
8. 1683
9. 1573
10. 1620
11. 1410
12. 1795
13. 1793
14. 1605
15. 1830

Answers:
0. unia w Lublinie za Zygmunta Augusta
1. Bitwa pod Kircholmem ze Szwedami
2. potop szwedzki
3. rozbicie dzielnicowe testament Bolesława Krzywosutego
4. I pokój toruński
5. bitwa pod Grunwaldem
6. drugi rozbiór
7. Hołd Pruski
8. powstanie listopadowe
9. powstanie styczniowe
10. Konstytucja 3 maja podczas Sejmu Wielkiego
11. Bitwa pod Kłuszynem w Rosją
12. Kongres wiedeńsi, powstanie Królestwa Kongresowego
13. Akademia Krakowska utorzona przez Kazimierza Wielkiego
14. koronacja Władysław łokietak, koniec rozbicia
15. bitwa pod Cecorą
.