Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

historia Polski (copy)

Author: Kuta Aneta
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. zjazd w Gnieźnie
A) 1000
B) 1794
C) 1320
D) 1795

2. koronacja Bolesława Chrobrego Piasta
A) 1025
B) 1815
C) 1466
D) 1364

3. rozbicie dzielnicowe testament Bolesława Krzywoustego
A) 1138
B) 1863
C) 1815
D) 1655

4. sprowadzenie Krzyżaków
A) 1226
B) 1815
C) 1683
D) 1385

5. koronacja Władysława Łokietka, koniec rozbicia
A) 1320
B) 1807
C) 1525
D) 1226

6. Akademia Krakowska utworzona przez Kazimierza Wielkiego
A) 1364
B) 1807
C) 1138
D) 1605

7. unia w Krewie, polsko- litwewska personalna
A) 1385
B) 1138
C) 1605
D) 1918

8. bitwa pod Grunwaldem
A) 1410
B) 1000
C) 1683
D) 1138

9. koniec wojny 13-o letniej, pokój w Toruniu
A) 1466
B) 1411
C) 1655
D) 1683

10. Hołd Pruski
A) 1525
B) 1807
C) 1411
D) 1320

11. unia w Lublinie za Zygmunta Augusta
A) 1569
B) 1648
C) 1683
D) 1605

12. pierwsza wolna elekcja
A) 1573
B) 1025
C) 1807
D) 1794

13. bitwa pod Wiedniem, Jan III Sobieski
A) 1683
B) 1655
C) 1573
D) 1410

14. Konstytucja 3 maja podczas Sejmu Wielkiego
A) 1791
B) 1364
C) 1807
D) 1621

15. trzeci rozbiór, upadek Polski
A) 1795
B) 1792
C) 1411
D) 966

16. pierwszy rozbiór
A) 1792
B) 1226
C) 1025
D) 1605

17. drugi rozbiór
A) 1793
B) 1385
C) 1620
D) 1797

18. powstanie kościuszkowskie
A) 1794
B) 1466
C) 1525
D) 1863

19. Legiony Polskie we Włoszech
A) 1797
B) 1410
C) 1025
D) 1138

20. Napoleon tworzy Księstwo Warszawskie
A) 1807
B) 1610
C) 1863
D) 1000

21. powstanie listopadowe
A) 1830
B) 966
C) 1792
D) 1795

22. Kongres wiedeński, powstanie Królestwa Kongresowego
A) 1815
B) 1610
C) 1797
D) 1025

23. powstanie styczniowe
A) 1863
B) 1791
C) 1569
D) 1795

24. odzyskanie niepodległości
A) 1918
B) 1815
C) 1793
D) 1138

25. potop szwedzki
A) 1655
B) 1794
C) 966
D) 1025

26. powstanie Chmielnickiego
A) 1648
B) 1797
C) 1226
D) 1683

27. Bitwa pod Kircholmem ze Szwedami
A) 1605
B) 1573
C) 1000
D) 966

28. Bitwa pod Kłuszynem w Rosją
A) 1610
B) 1815
C) 1573
D) 1863

29. Bitwa pod Chocimem
A) 1621
B) 1620
C) 1791
D) 1648

30. bitwa pod Cecorą
A) 1620
B) 1655
C) 1320
D) 1610

31. I pokój toruński
A) 1411
B) 1648
C) 1830
D) 1569

.