Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Hindamine

Author: Klaos Sirje
Description: Leia õiged sõnad
Keywords: hindamine, , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
Kasutatakse oma teadmiste hindamiseks ja on täidetavad iseseisvalt arvutil, Üks kasutatvatest hindamisvahenditest, kus on kirjas hindamise põhimõtted ja reeglid, Oma ideede esitamine graafilisel kujul, Tööd, mis esitatkse õpetajale hindamiseks , Enesehinnangu andmine oam tääle või tegevusele, Õpetajate või kaasõppijate poolt antavad hinnangud peale töö esitamist,

Crossword words:
IDEEKAART, TAGASISIDE, REFLEKTSIOON, ENESETESTID, REFERAADID,