Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Termodünaamika Alex Hiis

Author: Hiis Alex
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Soojusülekandel kandub energia alati külmemalt kehalt soojemale kehale.
A) TRUE
B) FALSE

2. Mis on soojushulga ühik?
A) Newton
B) Celsius
C) Dzaul

3. Konvektsioon on energia kandumine osakeselt osakesele, ilma, et aine ümber paigutuks.
A) TRUE
B) FALSE

4. MIs on soojusmasin?
A) Masin, mis muudab mehaanilise töö soojusenergiaks.
B) Masin, mis muudab kineetilise energia soojusenergiaks.
C) Masin, mis muubad soojusenergia mehaaniliseks tööks.

5. Termodünaamikas vaadeldakse protsesse (#) suletud süsteemis.
A) suletud

6. Soojusmasina kasuteguri arvutamiseks on vaja teada...
A) Soojendile antud soojushulka
B) Soojendilt saadud soojushulka
C) Jahutilt saadud soojusthulka
D) Jahutile antud soojuhulka

7. Heas olukorras on võimalik saavutada 100%25 kasutegur.
A) TRUE
B) FALSE

8. Soojuskiirguse puhul levib energia elektromagnetiivselt.
A) TRUE
B) FALSE

9. Miks suured veekogud soojenevad ja jahtuvad aeglaselt?
.