Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Termodünaamika Alex Hiis

Author: Hiis Alex
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Soojusülekandel kandub energia alati külmemalt kehalt soojemale kehale.
A) TRUE
B) FALSE

2. Mis on soojushulga ühik?
A) Newton
B) Celsius
C) Dzaul

3. Konvektsioon on energia kandumine osakeselt osakesele, ilma, et aine ümber paigutuks.
A) TRUE
B) FALSE

4. MIs on soojusmasin?
A) Masin, mis muudab mehaanilise töö soojusenergiaks.
B) Masin, mis muudab kineetilise energia soojusenergiaks.
C) Masin, mis muubad soojusenergia mehaaniliseks tööks.

5. Termodünaamikas vaadeldakse protsesse (#) suletud süsteemis.
A) suletud

6. Soojusmasina kasuteguri arvutamiseks on vaja teada...
A) Soojendile antud soojushulka
B) Soojendilt saadud soojushulka
C) Jahutilt saadud soojusthulka
D) Jahutile antud soojuhulka

7. Heas olukorras on võimalik saavutada 100%25 kasutegur.
A) TRUE
B) FALSE

8. Soojuskiirguse puhul levib energia elektromagnetiivselt.
A) TRUE
B) FALSE

9. Miks suured veekogud soojenevad ja jahtuvad aeglaselt?