Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi

Author: Ruul Helve
Description: vesi
Keywords: Vesi, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. saasteained
1. tarbevesi
2. märgumine
3. kondenseerumine
4. jää
5. aurumine
6. veeringe
7. vesi
8. tahkumine
9. vesi
10. lahusti
11. veeaur
12. reovesi
13. kapillar
14. tahkis
15. lahus

Answers:
0. aurustunud aine muutumine vedelaks
1. vedelike muutumine tahkeks
2. lahustuva aine ja lahusti segu
3. vesi, mida kasutatakse majapidamises
4. vedeliku muutumine gaasiks
5. ained, mis on õhus ja iorganismidele kahjulikud
6. vesi vedelas olekus
7. vedelik, mida joome
8. aine, milles teised ained lahustuvad
9. reoaineid sisaldav vesi
10. vesi tahkes olekus
11. vee ringlemine
12. märjaks saamine
13. tahke aine
14. peenike toruke
15. vesi gaasilises olekus
.