Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi

Author: Ruul Helve
Description: vesi
Keywords: Vesi, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. saasteained
1. reovesi
2. kapillar
3. tarbevesi
4. lahus
5. kondenseerumine
6. märgumine
7. veeaur
8. jää
9. tahkumine
10. lahusti
11. vesi
12. tahkis
13. aurumine
14. veeringe
15. vesi

Answers:
0. reoaineid sisaldav vesi
1. tahke aine
2. vedelike muutumine tahkeks
3. aine, milles teised ained lahustuvad
4. vedelik, mida joome
5. lahustuva aine ja lahusti segu
6. vesi, mida kasutatakse majapidamises
7. vesi tahkes olekus
8. vesi gaasilises olekus
9. aurustunud aine muutumine vedelaks
10. vee ringlemine
11. märjaks saamine
12. vesi vedelas olekus
13. ained, mis on õhus ja iorganismidele kahjulikud
14. peenike toruke
15. vedeliku muutumine gaasiks
.