Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi

Author: Ruul Helve
Description: vesi
Keywords: Vesi, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vesi
1. jää
2. vesi
3. lahusti
4. tahkumine
5. veeringe
6. kapillar
7. reovesi
8. aurumine
9. veeaur
10. märgumine
11. kondenseerumine
12. saasteained
13. tarbevesi
14. tahkis
15. lahus

Answers:
0. aine, milles teised ained lahustuvad
1. reoaineid sisaldav vesi
2. lahustuva aine ja lahusti segu
3. märjaks saamine
4. ained, mis on õhus ja iorganismidele kahjulikud
5. aurustunud aine muutumine vedelaks
6. vedelik, mida joome
7. tahke aine
8. vesi vedelas olekus
9. vedelike muutumine tahkeks
10. peenike toruke
11. vedeliku muutumine gaasiks
12. vee ringlemine
13. vesi tahkes olekus
14. vesi gaasilises olekus
15. vesi, mida kasutatakse majapidamises
.