Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Vesi

Author: Ruul Helve
Description: vesi
Keywords: Vesi, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. reovesi
1. saasteained
2. tarbevesi
3. kapillar
4. tahkumine
5. vesi
6. kondenseerumine
7. veeaur
8. veeringe
9. märgumine
10. lahus
11. aurumine
12. tahkis
13. jää
14. vesi
15. lahusti

Answers:
0. vee ringlemine
1. vedelik, mida joome
2. märjaks saamine
3. aine, milles teised ained lahustuvad
4. vesi gaasilises olekus
5. vedeliku muutumine gaasiks
6. vesi vedelas olekus
7. tahke aine
8. aurustunud aine muutumine vedelaks
9. ained, mis on õhus ja iorganismidele kahjulikud
10. vesi, mida kasutatakse majapidamises
11. lahustuva aine ja lahusti segu
12. peenike toruke
13. vesi tahkes olekus
14. reoaineid sisaldav vesi
15. vedelike muutumine tahkeks