Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Vesi

Author: Ruul Helve
Description: vesi
Keywords: Vesi, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. saasteained
1. lahusti
2. märgumine
3. tahkis
4. aurumine
5. veeaur
6. tarbevesi
7. vesi
8. vesi
9. lahus
10. jää
11. kondenseerumine
12. reovesi
13. veeringe
14. tahkumine
15. kapillar

Answers:
0. lahustuva aine ja lahusti segu
1. vedelik, mida joome
2. vee ringlemine
3. vesi, mida kasutatakse majapidamises
4. vedelike muutumine tahkeks
5. aine, milles teised ained lahustuvad
6. tahke aine
7. peenike toruke
8. vesi vedelas olekus
9. vedeliku muutumine gaasiks
10. vesi tahkes olekus
11. ained, mis on õhus ja iorganismidele kahjulikud
12. märjaks saamine
13. vesi gaasilises olekus
14. reoaineid sisaldav vesi
15. aurustunud aine muutumine vedelaks