Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi

Author: Ruul Helve
Description: vesi
Keywords: Vesi, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. tahkis
1. märgumine
2. jää
3. kondenseerumine
4. lahusti
5. tarbevesi
6. vesi
7. aurumine
8. vesi
9. tahkumine
10. saasteained
11. lahus
12. reovesi
13. veeaur
14. veeringe
15. kapillar

Answers:
0. vedeliku muutumine gaasiks
1. ained, mis on õhus ja iorganismidele kahjulikud
2. märjaks saamine
3. aurustunud aine muutumine vedelaks
4. vesi tahkes olekus
5. tahke aine
6. peenike toruke
7. vee ringlemine
8. vedelike muutumine tahkeks
9. vedelik, mida joome
10. vesi vedelas olekus
11. vesi gaasilises olekus
12. lahustuva aine ja lahusti segu
13. reoaineid sisaldav vesi
14. vesi, mida kasutatakse majapidamises
15. aine, milles teised ained lahustuvad
.