Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi

Author: Ruul Helve
Description: vesi
Keywords: Vesi, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vesi
1. saasteained
2. kapillar
3. lahus
4. kondenseerumine
5. lahusti
6. aurumine
7. märgumine
8. reovesi
9. tahkis
10. tarbevesi
11. veeringe
12. vesi
13. jää
14. tahkumine
15. veeaur

Answers:
0. aine, milles teised ained lahustuvad
1. peenike toruke
2. tahke aine
3. reoaineid sisaldav vesi
4. vesi vedelas olekus
5. aurustunud aine muutumine vedelaks
6. vesi, mida kasutatakse majapidamises
7. lahustuva aine ja lahusti segu
8. vee ringlemine
9. vedeliku muutumine gaasiks
10. ained, mis on õhus ja iorganismidele kahjulikud
11. märjaks saamine
12. vesi gaasilises olekus
13. vesi tahkes olekus
14. vedelik, mida joome
15. vedelike muutumine tahkeks
.