Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi

Author: Ruul Helve
Description: vesi
Keywords: Vesi, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. lahus
1. märgumine
2. saasteained
3. reovesi
4. jää
5. veeaur
6. lahusti
7. tahkis
8. kapillar
9. veeringe
10. vesi
11. vesi
12. kondenseerumine
13. tarbevesi
14. aurumine
15. tahkumine

Answers:
0. märjaks saamine
1. aurustunud aine muutumine vedelaks
2. reoaineid sisaldav vesi
3. vedeliku muutumine gaasiks
4. vesi, mida kasutatakse majapidamises
5. vedelike muutumine tahkeks
6. vesi vedelas olekus
7. aine, milles teised ained lahustuvad
8. vee ringlemine
9. vesi gaasilises olekus
10. peenike toruke
11. ained, mis on õhus ja iorganismidele kahjulikud
12. vedelik, mida joome
13. lahustuva aine ja lahusti segu
14. tahke aine
15. vesi tahkes olekus
.