Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Pinnamood.

Author: Ruul Helve
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. samakõrgus-jooned
1. karjäär
2. põlevkivi
3. klint
4. absoluutne kõrgus
5. kuppelmaastik
6. Vooremaa
7. suhteline kõrgus
8. voor
9. sete
10. org
11. mägi
12. reljeef
13. tardkivimid
14. Suur - Munamägi
15. paljandid

Answers:
0. jooned kaardil, mis ühendavad sama kõrgusega punkte
1. kõrgus , mis näitab kui palju on üks pinnavorm teisest kõrgem
2. veekogus või maismaal kuhjunud pude aine
3. kohad kus kivimid ulatuvad maapinnale
4. voorte esinemisala
5. kõrgus mere pinnast
6. vooluvee tekitatud pikk süvend maapinnas
7. küngastega kaetud maastik Lõuna - Eestis
8. sulanud kivimite tardumisel tekkinud
9. pinnamood
10. maapealne kaevandus
11. pankrannik
12. kõrgendik, mille kõrgus jalamilt on üle 200 meetri
13. leivapätsikujuline kõrgendik
14. maavara Eestis, mille abil toodetakse elektrit
15. Eesti kõrgeim koht
.