Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Pinnamood.

Author: Ruul Helve
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. põlevkivi
1. sete
2. karjäär
3. absoluutne kõrgus
4. samakõrgus-jooned
5. paljandid
6. org
7. mägi
8. klint
9. Vooremaa
10. suhteline kõrgus
11. tardkivimid
12. kuppelmaastik
13. reljeef
14. Suur - Munamägi
15. voor

Answers:
0. voorte esinemisala
1. leivapätsikujuline kõrgendik
2. pinnamood
3. kohad kus kivimid ulatuvad maapinnale
4. jooned kaardil, mis ühendavad sama kõrgusega punkte
5. kõrgus mere pinnast
6. vooluvee tekitatud pikk süvend maapinnas
7. veekogus või maismaal kuhjunud pude aine
8. sulanud kivimite tardumisel tekkinud
9. kõrgus , mis näitab kui palju on üks pinnavorm teisest kõrgem
10. Eesti kõrgeim koht
11. küngastega kaetud maastik Lõuna - Eestis
12. maavara Eestis, mille abil toodetakse elektrit
13. kõrgendik, mille kõrgus jalamilt on üle 200 meetri
14. maapealne kaevandus
15. pankrannik
.