Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Heli

Author: Madar Vallo
Description: Moodusta sobivad paarid. Kõpsates hiirega mõistel ja seejärel selgitusel.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. infraheli
1. tämber
2. ultraheli
3. heli
4. kaja
5. detsibell
6. ülemtoon
7. sonar, kajalood
8. peegeldumine
9. põhitoon
10. kuuldelävi
11. müra
12. heli valjus
13. valulävi
14. hääl
15. heli kõrgus

Answers:
0. heli valjuse ühik
1. heli iseloomustav suurus, seostub heli amplituudiga
2. mere sügavuse mõõtmise seade
3. nähtus, kus heli langeb pinnale ja pöördub tagasi
4. heliallika heli ja tõkkelt peegeldunud heli tajutakse lahus
5. heliastingul põhinev heli tunnus, seostub sagedusega
6. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest suurem
7. põhitooni sage dusest täisarv kordi suurema sagedusega heli
8. heli valjus, millest valjem heli tekitab valuaistingu
9. inimese ja muusikariistade heli eriline kõla, helispekter
10. võnkeallika põhisagedusele vastav heli
11. keskkonnas leviv mehaaniline võnkumine
12. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest väiksem
13. korrapäratu võnkumise tulemusena tekkiv heli
14. kuuldav heli
15. minimaalne helitugevus, mida inimene kuuleb
.