Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Heli

Author: Madar Vallo
Description: Moodusta sobivad paarid. Kõpsates hiirega mõistel ja seejärel selgitusel.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. kuuldelävi
1. heli
2. müra
3. heli valjus
4. peegeldumine
5. valulävi
6. tämber
7. heli kõrgus
8. infraheli
9. kaja
10. põhitoon
11. ultraheli
12. sonar, kajalood
13. ülemtoon
14. detsibell
15. hääl

Answers:
0. korrapäratu võnkumise tulemusena tekkiv heli
1. nähtus, kus heli langeb pinnale ja pöördub tagasi
2. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest suurem
3. heliastingul põhinev heli tunnus, seostub sagedusega
4. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest väiksem
5. heliallika heli ja tõkkelt peegeldunud heli tajutakse lahus
6. keskkonnas leviv mehaaniline võnkumine
7. heli iseloomustav suurus, seostub heli amplituudiga
8. inimese ja muusikariistade heli eriline kõla, helispekter
9. kuuldav heli
10. mere sügavuse mõõtmise seade
11. minimaalne helitugevus, mida inimene kuuleb
12. heli valjus, millest valjem heli tekitab valuaistingu
13. võnkeallika põhisagedusele vastav heli
14. põhitooni sage dusest täisarv kordi suurema sagedusega heli
15. heli valjuse ühik