Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Heli

Author: Madar Vallo
Description: Moodusta sobivad paarid. Kõpsates hiirega mõistel ja seejärel selgitusel.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. kaja
1. infraheli
2. peegeldumine
3. sonar, kajalood
4. heli kõrgus
5. heli
6. kuuldelävi
7. ülemtoon
8. ultraheli
9. valulävi
10. müra
11. heli valjus
12. põhitoon
13. hääl
14. detsibell
15. tämber

Answers:
0. heli valjus, millest valjem heli tekitab valuaistingu
1. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest väiksem
2. inimese ja muusikariistade heli eriline kõla, helispekter
3. keskkonnas leviv mehaaniline võnkumine
4. nähtus, kus heli langeb pinnale ja pöördub tagasi
5. kuuldav heli
6. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest suurem
7. mere sügavuse mõõtmise seade
8. korrapäratu võnkumise tulemusena tekkiv heli
9. minimaalne helitugevus, mida inimene kuuleb
10. võnkeallika põhisagedusele vastav heli
11. heli iseloomustav suurus, seostub heli amplituudiga
12. heliallika heli ja tõkkelt peegeldunud heli tajutakse lahus
13. heli valjuse ühik
14. heliastingul põhinev heli tunnus, seostub sagedusega
15. põhitooni sage dusest täisarv kordi suurema sagedusega heli
.