Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Heli

Author: Madar Vallo
Description: Moodusta sobivad paarid. Kõpsates hiirega mõistel ja seejärel selgitusel.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. heli valjus
1. ülemtoon
2. müra
3. valulävi
4. hääl
5. ultraheli
6. heli
7. kaja
8. heli kõrgus
9. sonar, kajalood
10. kuuldelävi
11. detsibell
12. peegeldumine
13. infraheli
14. tämber
15. põhitoon

Answers:
0. kuuldav heli
1. võnkeallika põhisagedusele vastav heli
2. põhitooni sage dusest täisarv kordi suurema sagedusega heli
3. korrapäratu võnkumise tulemusena tekkiv heli
4. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest väiksem
5. inimese ja muusikariistade heli eriline kõla, helispekter
6. heli valjus, millest valjem heli tekitab valuaistingu
7. heli iseloomustav suurus, seostub heli amplituudiga
8. heliastingul põhinev heli tunnus, seostub sagedusega
9. keskkonnas leviv mehaaniline võnkumine
10. nähtus, kus heli langeb pinnale ja pöördub tagasi
11. mere sügavuse mõõtmise seade
12. minimaalne helitugevus, mida inimene kuuleb
13. heli valjuse ühik
14. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest suurem
15. heliallika heli ja tõkkelt peegeldunud heli tajutakse lahus
.