Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Heli

Author: Madar Vallo
Description: Moodusta sobivad paarid. Kõpsates hiirega mõistel ja seejärel selgitusel.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. valulävi
1. tämber
2. sonar, kajalood
3. ülemtoon
4. põhitoon
5. kuuldelävi
6. heli valjus
7. ultraheli
8. heli
9. hääl
10. peegeldumine
11. kaja
12. müra
13. detsibell
14. infraheli
15. heli kõrgus

Answers:
0. minimaalne helitugevus, mida inimene kuuleb
1. heli valjus, millest valjem heli tekitab valuaistingu
2. inimese ja muusikariistade heli eriline kõla, helispekter
3. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest väiksem
4. keskkonnas leviv mehaaniline võnkumine
5. heli iseloomustav suurus, seostub heli amplituudiga
6. võnkeallika põhisagedusele vastav heli
7. heliallika heli ja tõkkelt peegeldunud heli tajutakse lahus
8. nähtus, kus heli langeb pinnale ja pöördub tagasi
9. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest suurem
10. heliastingul põhinev heli tunnus, seostub sagedusega
11. heli valjuse ühik
12. kuuldav heli
13. mere sügavuse mõõtmise seade
14. korrapäratu võnkumise tulemusena tekkiv heli
15. põhitooni sage dusest täisarv kordi suurema sagedusega heli
.