Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Heli

Author: Madar Vallo
Description: Moodusta sobivad paarid. Kõpsates hiirega mõistel ja seejärel selgitusel.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. detsibell
1. sonar, kajalood
2. hääl
3. müra
4. heli kõrgus
5. heli valjus
6. ultraheli
7. kaja
8. heli
9. infraheli
10. ülemtoon
11. valulävi
12. kuuldelävi
13. tämber
14. põhitoon
15. peegeldumine

Answers:
0. heliastingul põhinev heli tunnus, seostub sagedusega
1. heli valjuse ühik
2. heli valjus, millest valjem heli tekitab valuaistingu
3. kuuldav heli
4. korrapäratu võnkumise tulemusena tekkiv heli
5. inimese ja muusikariistade heli eriline kõla, helispekter
6. heliallika heli ja tõkkelt peegeldunud heli tajutakse lahus
7. põhitooni sage dusest täisarv kordi suurema sagedusega heli
8. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest suurem
9. minimaalne helitugevus, mida inimene kuuleb
10. nähtus, kus heli langeb pinnale ja pöördub tagasi
11. keskkonnas leviv mehaaniline võnkumine
12. võnkeallika põhisagedusele vastav heli
13. mere sügavuse mõõtmise seade
14. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest väiksem
15. heli iseloomustav suurus, seostub heli amplituudiga