Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Heli

Author: Madar Vallo
Description: Moodusta sobivad paarid. Kõpsates hiirega mõistel ja seejärel selgitusel.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. infraheli
1. heli valjus
2. tämber
3. heli kõrgus
4. ülemtoon
5. põhitoon
6. sonar, kajalood
7. detsibell
8. ultraheli
9. peegeldumine
10. kuuldelävi
11. heli
12. hääl
13. kaja
14. valulävi
15. müra

Answers:
0. heli iseloomustav suurus, seostub heli amplituudiga
1. inimese ja muusikariistade heli eriline kõla, helispekter
2. põhitooni sage dusest täisarv kordi suurema sagedusega heli
3. minimaalne helitugevus, mida inimene kuuleb
4. mere sügavuse mõõtmise seade
5. heli valjuse ühik
6. heli valjus, millest valjem heli tekitab valuaistingu
7. võnkeallika põhisagedusele vastav heli
8. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest väiksem
9. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest suurem
10. korrapäratu võnkumise tulemusena tekkiv heli
11. keskkonnas leviv mehaaniline võnkumine
12. heliastingul põhinev heli tunnus, seostub sagedusega
13. kuuldav heli
14. nähtus, kus heli langeb pinnale ja pöördub tagasi
15. heliallika heli ja tõkkelt peegeldunud heli tajutakse lahus
.