Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Heli

Author: Madar Vallo
Description: Moodusta sobivad paarid. Kõpsates hiirega mõistel ja seejärel selgitusel.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. sonar, kajalood
1. hääl
2. infraheli
3. müra
4. ülemtoon
5. ultraheli
6. heli kõrgus
7. detsibell
8. heli
9. kaja
10. valulävi
11. heli valjus
12. tämber
13. kuuldelävi
14. peegeldumine
15. põhitoon

Answers:
0. heli valjus, millest valjem heli tekitab valuaistingu
1. inimese ja muusikariistade heli eriline kõla, helispekter
2. kuuldav heli
3. heliallika heli ja tõkkelt peegeldunud heli tajutakse lahus
4. põhitooni sage dusest täisarv kordi suurema sagedusega heli
5. minimaalne helitugevus, mida inimene kuuleb
6. keskkonnas leviv mehaaniline võnkumine
7. võnkeallika põhisagedusele vastav heli
8. korrapäratu võnkumise tulemusena tekkiv heli
9. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest suurem
10. heliastingul põhinev heli tunnus, seostub sagedusega
11. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest väiksem
12. heli iseloomustav suurus, seostub heli amplituudiga
13. mere sügavuse mõõtmise seade
14. nähtus, kus heli langeb pinnale ja pöördub tagasi
15. heli valjuse ühik
.