Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Heli

Author: Madar Vallo
Description: Moodusta sobivad paarid. Kõpsates hiirega mõistel ja seejärel selgitusel.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ultraheli
1. heli kõrgus
2. valulävi
3. heli valjus
4. heli
5. kuuldelävi
6. ülemtoon
7. infraheli
8. tämber
9. detsibell
10. kaja
11. sonar, kajalood
12. põhitoon
13. müra
14. peegeldumine
15. hääl

Answers:
0. kuuldav heli
1. heli iseloomustav suurus, seostub heli amplituudiga
2. heliastingul põhinev heli tunnus, seostub sagedusega
3. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest suurem
4. heli, mille sage-dus on kuuldava heli sagedusest väiksem
5. põhitooni sage dusest täisarv kordi suurema sagedusega heli
6. heliallika heli ja tõkkelt peegeldunud heli tajutakse lahus
7. võnkeallika põhisagedusele vastav heli
8. keskkonnas leviv mehaaniline võnkumine
9. korrapäratu võnkumise tulemusena tekkiv heli
10. minimaalne helitugevus, mida inimene kuuleb
11. mere sügavuse mõõtmise seade
12. nähtus, kus heli langeb pinnale ja pöördub tagasi
13. heli valjus, millest valjem heli tekitab valuaistingu
14. heli valjuse ühik
15. inimese ja muusikariistade heli eriline kõla, helispekter
.