Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Loodusõpetus (kiirus, liikumine, elekter)

Author: Sinijärv Eve
Description: Vii kokku sõna ja seletus.
Keywords: kiirus, liikumine, elekter, magnetid, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. kompass
1. lüliti
2. elusolendid liiguvad
3. kiirus
4. mitteelektrijuht
5. magnetpoolus
6. erinimelised poolused
7. magnet
8. liikumine
9. vooluallikas
10. samanimelised poolused
11. vooluring
12. metallid
13. elektrit saame
14. asjad liiguvad
15. elektrijuht

Answers:
0. seade, millest saadakse elektrit
1. siis, kui nad liikuma pannakse
2. abivahend, millega määratakse ilmakaari
3. lihaste abil
4. seade, mille abil saab vooluringi sisse ja välja lülitada
5. materjal, mis ei juhi elektrit
6. elektrijaamadest ja teistest vooluallikatest
7. eludolendite või asjade asukoha muutmine teiste kehade suhtes
8. omavahel ühendatud elektriseadmed, vooluallikas, lüliti j
9. magnetil on kaks poolust- lõuna ja põhjapoolus
10. tõukuvad
11. head elektrijuhid
12. näitab, kui pikk tee läbitakse kindlas ajaühikus
13. materjal, mis juhib hästi elektrit
14. tõmbuvad
15. tõmbab enda poole metallist esemeid
.