Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Loodusõpetus (kiirus, liikumine, elekter)

Author: Sinijärv Eve
Description: Vii kokku sõna ja seletus.
Keywords: kiirus, liikumine, elekter, magnetid, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. samanimelised poolused
1. kompass
2. metallid
3. erinimelised poolused
4. vooluring
5. liikumine
6. asjad liiguvad
7. vooluallikas
8. elektrijuht
9. magnetpoolus
10. lüliti
11. magnet
12. elektrit saame
13. kiirus
14. mitteelektrijuht
15. elusolendid liiguvad

Answers:
0. magnetil on kaks poolust- lõuna ja põhjapoolus
1. tõukuvad
2. omavahel ühendatud elektriseadmed, vooluallikas, lüliti j
3. materjal, mis ei juhi elektrit
4. materjal, mis juhib hästi elektrit
5. abivahend, millega määratakse ilmakaari
6. seade, mille abil saab vooluringi sisse ja välja lülitada
7. näitab, kui pikk tee läbitakse kindlas ajaühikus
8. elektrijaamadest ja teistest vooluallikatest
9. siis, kui nad liikuma pannakse
10. tõmbuvad
11. eludolendite või asjade asukoha muutmine teiste kehade suhtes
12. tõmbab enda poole metallist esemeid
13. head elektrijuhid
14. seade, millest saadakse elektrit
15. lihaste abil
.