Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Loodusõpetus (kiirus, liikumine, elekter)

Author: Sinijärv Eve
Description: Vii kokku sõna ja seletus.
Keywords: kiirus, liikumine, elekter, magnetid, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. elektrit saame
1. kiirus
2. kompass
3. vooluallikas
4. mitteelektrijuht
5. erinimelised poolused
6. elusolendid liiguvad
7. vooluring
8. samanimelised poolused
9. lüliti
10. magnetpoolus
11. magnet
12. asjad liiguvad
13. elektrijuht
14. metallid
15. liikumine

Answers:
0. seade, millest saadakse elektrit
1. head elektrijuhid
2. materjal, mis juhib hästi elektrit
3. tõmbuvad
4. siis, kui nad liikuma pannakse
5. elektrijaamadest ja teistest vooluallikatest
6. omavahel ühendatud elektriseadmed, vooluallikas, lüliti j
7. tõukuvad
8. abivahend, millega määratakse ilmakaari
9. magnetil on kaks poolust- lõuna ja põhjapoolus
10. seade, mille abil saab vooluringi sisse ja välja lülitada
11. lihaste abil
12. eludolendite või asjade asukoha muutmine teiste kehade suhtes
13. tõmbab enda poole metallist esemeid
14. materjal, mis ei juhi elektrit
15. näitab, kui pikk tee läbitakse kindlas ajaühikus
.