Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Loodusõpetus (kiirus, liikumine, elekter)

Author: Sinijärv Eve
Description: Vii kokku sõna ja seletus.
Keywords: kiirus, liikumine, elekter, magnetid, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. magnet
1. liikumine
2. kompass
3. kiirus
4. erinimelised poolused
5. elektrijuht
6. elusolendid liiguvad
7. metallid
8. magnetpoolus
9. vooluallikas
10. samanimelised poolused
11. vooluring
12. lüliti
13. asjad liiguvad
14. elektrit saame
15. mitteelektrijuht

Answers:
0. seade, mille abil saab vooluringi sisse ja välja lülitada
1. tõukuvad
2. magnetil on kaks poolust- lõuna ja põhjapoolus
3. tõmbuvad
4. tõmbab enda poole metallist esemeid
5. siis, kui nad liikuma pannakse
6. omavahel ühendatud elektriseadmed, vooluallikas, lüliti j
7. näitab, kui pikk tee läbitakse kindlas ajaühikus
8. elektrijaamadest ja teistest vooluallikatest
9. materjal, mis ei juhi elektrit
10. abivahend, millega määratakse ilmakaari
11. lihaste abil
12. seade, millest saadakse elektrit
13. materjal, mis juhib hästi elektrit
14. head elektrijuhid
15. eludolendite või asjade asukoha muutmine teiste kehade suhtes
.