Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Loodusõpetus (kiirus, liikumine, elekter)

Author: Sinijärv Eve
Description: Vii kokku sõna ja seletus.
Keywords: kiirus, liikumine, elekter, magnetid, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. elusolendid liiguvad
1. erinimelised poolused
2. kiirus
3. mitteelektrijuht
4. vooluring
5. magnetpoolus
6. liikumine
7. kompass
8. vooluallikas
9. elektrit saame
10. elektrijuht
11. samanimelised poolused
12. metallid
13. asjad liiguvad
14. lüliti
15. magnet

Answers:
0. head elektrijuhid
1. omavahel ühendatud elektriseadmed, vooluallikas, lüliti j
2. materjal, mis ei juhi elektrit
3. lihaste abil
4. materjal, mis juhib hästi elektrit
5. eludolendite või asjade asukoha muutmine teiste kehade suhtes
6. siis, kui nad liikuma pannakse
7. tõukuvad
8. seade, millest saadakse elektrit
9. tõmbuvad
10. abivahend, millega määratakse ilmakaari
11. elektrijaamadest ja teistest vooluallikatest
12. seade, mille abil saab vooluringi sisse ja välja lülitada
13. tõmbab enda poole metallist esemeid
14. näitab, kui pikk tee läbitakse kindlas ajaühikus
15. magnetil on kaks poolust- lõuna ja põhjapoolus
.