Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber (copy)

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ainete omadus soojenemisel paisuda
1. joomiseks sobiv vesi
2. inimeste poolt kasutatud vesi
3. maailmamere vesi
4. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
5. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
6. maa sees olev vesi
7. koht, kus põhjavesi tungib maapinnale
8. veest suuremate tahkete osakeste välja sõelumine
9. aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse
10. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
11. vee ringkäik looduses
12. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
13. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
14. nähtus, kus vedeliku pinnakihi käitub kui kile
15. veeauru muutumine veeks

Answers:
0. joogivesi
1. reovesi
2. pindpinevus
3. tahkumine
4. soojuspaisumine
5. filtreerimine
6. molekul
7. veeldumine
8. hüdrosfäär
9. tahkis
10. veeringe
11. kapilaarsus
12. aurustumine
13. põhjavesi
14. sõelumine
15. lenduvus
.