Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber (copy)

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. veest peente tahkete osakeste eemaldamine filtritega
1. tahkes olekus olev keha
2. inimeste poolt kasutatud vesi
3. joomiseks sobiv vesi
4. maa sees olev vesi
5. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
6. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
7. nähtus, kus vedeliku pinnakihi käitub kui kile
8. aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse
9. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
10. maailmamere vesi
11. vedeliku muutumine tahkeks
12. ainete omadus soojenemisel paisuda
13. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
14. vee muutumine veeauruks
15. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist

Answers:
0. joogivesi
1. hüdrosfäär
2. sõelumine
3. aurustumine
4. veeldumine
5. pindpinevus
6. allikas
7. soojuspaisumine
8. tahkumine
9. tahkis
10. lenduvus
11. kapilaarsus
12. voolavus
13. kondenseerumine
14. reovesi
15. molekul
.