Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber (copy)

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. veeauru muutumine veeks
1. veest peente tahkete osakeste eemaldamine filtritega
2. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
3. tahkes olekus olev keha
4. vee muutumine veeauruks
5. maailmamere vesi
6. maa sees olev vesi
7. aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse
8. joomiseks sobiv vesi
9. koht, kus põhjavesi tungib maapinnale
10. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
11. nähtus, kus vedeliku pinnakihi käitub kui kile
12. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
13. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
14. vee ringkäik looduses
15. ainete omadus soojenemisel paisuda

Answers:
0. setitamine
1. molekul
2. tahkis
3. reovesi
4. kapilaarsus
5. kondenseerumine
6. veeldumine
7. filtreerimine
8. lenduvus
9. veeringe
10. allikas
11. pindpinevus
12. soojuspaisumine
13. tahkumine
14. hüdrosfäär
15. sõelumine
.