Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber (copy)

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
1. veest suuremate tahkete osakeste välja sõelumine
2. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
3. ainete omadus soojenemisel paisuda
4. tahkes olekus olev keha
5. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
6. veeauru muutumine veeks
7. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
8. joomiseks sobiv vesi
9. vedeliku muutumine tahkeks
10. aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse
11. maailmamere vesi
12. koht, kus põhjavesi tungib maapinnale
13. inimeste poolt kasutatud vesi
14. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
15. vee muutumine veeauruks

Answers:
0. hüdrosfäär
1. aurustumine
2. sõelumine
3. põhjavesi
4. filtreerimine
5. kondenseerumine
6. tahkis
7. pindpinevus
8. veeringe
9. allikas
10. joogivesi
11. kapilaarsus
12. soojuspaisumine
13. voolavus
14. lenduvus
15. tahkumine
.