Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber (copy)

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vee muutumine veeauruks
1. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
2. maailmamere vesi
3. ainete omadus soojenemisel paisuda
4. vee ringkäik looduses
5. tahkes olekus olev keha
6. joomiseks sobiv vesi
7. veest peente tahkete osakeste eemaldamine filtritega
8. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
9. inimeste poolt kasutatud vesi
10. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
11. maa sees olev vesi
12. aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse
13. veest suuremate tahkete osakeste välja sõelumine
14. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
15. koht, kus põhjavesi tungib maapinnale

Answers:
0. soojuspaisumine
1. lenduvus
2. veeldumine
3. setitamine
4. sõelumine
5. tahkumine
6. veeringe
7. reovesi
8. aurustumine
9. molekul
10. põhjavesi
11. allikas
12. voolavus
13. hüdrosfäär
14. kapilaarsus
15. joogivesi
.