Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber (copy)

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vee muutumine veeauruks
1. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
2. veest suuremate tahkete osakeste välja sõelumine
3. veest peente tahkete osakeste eemaldamine filtritega
4. inimeste poolt kasutatud vesi
5. vee ringkäik looduses
6. joomiseks sobiv vesi
7. nähtus, kus vedeliku pinnakihi käitub kui kile
8. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
9. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
10. veeauru muutumine veeks
11. ainete omadus soojenemisel paisuda
12. tahkes olekus olev keha
13. maa sees olev vesi
14. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
15. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine

Answers:
0. lenduvus
1. setitamine
2. molekul
3. pindpinevus
4. tahkis
5. kondenseerumine
6. sõelumine
7. voolavus
8. reovesi
9. kapilaarsus
10. filtreerimine
11. soojuspaisumine
12. veeringe
13. tahkumine
14. allikas
15. joogivesi
.