Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Grammatica woordkennis 1. Kruiswoordpuzzel.

Author: Arie Erik
Description: 1) Door op de omschrijving rechts op het beeld te klikken worden de vakjes gekleurd en kan je het antwoord intypen. Je kan ook gelijk in de kruiswoordpuzzel klikken. 2) Met de cursortoetsen of de muis kan je aangeven waar je een letter wilt invullen. 3) Als je een letter wilt veranderen klik je op het vakje en typ je de goede letter. 4) Als je een hint wil moet je op reveal klikken en dan met de muis op het vakje klikken waar je de letter van wilt weten. Je kan 15 letters opvragen. 5) Let op de tijd. Je hebt 15 min. voor de oefening.
Keywords: woordkennis, basisbegrippn, , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
woord dat iets toevoegd aan een zelfstandig naamwoord, precies 1, de werkwoorden hebben, zijn en worden, meer dan 1, ik, jij, hij, zij, het wij jullie zij, een korte, krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat. , een woord dat dezelfde betekenis heeft, woord waarmee je zwakke werkwoorden die in de verleden tijd te of ten krijgen, kan onthouden, het tegenovergestelde, zinnen die in het nu spelen staan in de ............................ tijd, vaste zegswijze met een beeldspraak, bijvoorbeeld: %22Hij zal dat varkentje wel even wassen.%22, zinnen die niet over nu en niet over de toekomst gaan staan in de ............................. tijd, de juiste schrijfwijze van werkwoorden maken passend bij de tijd en persoon, werkwoordsvorm in een zin in de voltooide tijd, meestal beginnend met ge, zinnen met (een vervoeging van) hebben, zijn of worden en een voltooid deelwoord staan in de ....................... tijd, woord dat een naam aan iets geeft,

Crossword words:
VOLTOOIDE, HULPWERKWOORDEN, TAXIKOFSCHIP, SYNONIEM, TEGENWOORDIGE, TEGENSTELLING, SPREEKWOORD, ENKELVOUD, BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, VOLTOOID DEELWOORD, ZELFSTANDIG NAAMWOORD, VERLEDEN, MEERVOUD, PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN, UITDRUKKING,
.