Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Test grila grafuri neorientate

Author: Popa Virginia
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Care este suma gradelor varfurilor unui graf neorientat cu n varfuri si m muchii ?
A) 2*n
B) 2*m
C) 2*(m-1)
D) 2*(n-1)

2. Se consideră un graf neorientat cu 8 noduri şi 15 muchii. Numarul de noduri izolate din graf este:
A) cel mult 1
B) exact 1
C) nu exista noduri izolate
D) cel mult 2

3. Cate grafuri partiale se pot obtine dintr-un graf care are 5 muchii?
A) 32
B) 10
C) 16
D) 20

4. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate pentru un graf neorientat dat:
A) un ciclu eulerian trece prin toate varfurile grafului
B) matricea de adiacenta este simetrica fata de diagonala sec.
C) un graf este conex daca nu are vârfuri izolate
D) suma gradelor tuturor varfurilor este un numar par

5. Câte muchii are un graf complet cu 10 noduri?
A) 40
B) 45
C) 25
D) 30

6. Fie gf. neorientat cu 7 noduri si muchiile (1,2)(1,3)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6)(4,6)(5,7)(6,7). Care este nr. minim de muchii care trebuie ad. a.i. gf. sa fie eulerian.
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3

7. Fie graful neorientat cu n=4 si matricea de adiacenţă: {{0 1 0 1},{1 0 0 1},{0 0 0 0},{1 1 0 0}} Câte cicluri are graful?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

8. Un graf este complet daca si numai daca:
A) exista lant intre oricare 2 varfuri
B) exista muchie intre oricare 2 varfuri
C) exista lant elementar intre oricare 2 varfuri
D) exiata drum intre oricare 2 varfuri

9. Un graf complet cu n varfuri nu este intotdeauna:
A) graf eulerian
B) graf regulat
C) graf cu n(n-1)/2 muchii
D) graf conex

10. Fie gf. cu 8 noduri si muchiile (1,5)(1,6)(2,6)(3,4)(3,6)(3,7)(4,6)(6,8)(7,8). Daca se elimina nodul 6, cate componente conexe va avea subgf. rezultat?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

11. Un graf este eulerian daca?
A) are cel putin un nod de grad par
B) toate nodurile au gradul un numar par
C) are cel putin un nod de grad impar
D) toate nodurile au gradul un numar impar

12. Un ciclu este hamiltonian daca:
A) trece prin toate nodurile grafului
B) contine toate muchiile grafului
C) nu este elementar
D) este un lant

13. Un nod care are gradul 0 se numeste:
A) nod izolat
B) nod terminal
C) nod conex
D) nod de grad maxim

14. Un graf este conex daca:
A) intre oricare 2 noduri exista o muchie
B) intre oricare 2 noduri exista un lant
C) oricare 2 noduri sunt adiacente
D) oricare 2 noduri sunt incidente

15. Un graf este conex daca:
A) are o singura componenta conexa
B) nu are componente conexe
C) are cel putin 2 componente conexe
D) are mai multe componente conexe

16. Se considera un gf. neorientat cu 5 noduri si 9 muchii. Care dintre urmatoarele siruri de numere pot fi gradele nodurilor grafului?
A) 4,2,6,4,2
B) 2,2,1,2,2
C) 1,1,1,1,1
D) 4,3,3,4,4

17. Se considera un graf neorientat complet cu 10 varfuri. Cate lanturi elementare de lungime 3 exista intre nodul 2 si nodul 4?
A) 90
B) 28
C) 45
D) 56

18. Care este numarul maxim de muchii pe care il poate avea un graf neorientat cu 6 noduri, care nu este conex?
A) 4
B) 15
C) 12
D) 10

19. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata pentru orice graf neorientat G cu 5 noduri si 6 muchii?
A) G are cel putin un ciclu
B) G are gradele tuturor nodurilor numere pare
C) G este conex
D) G nu poate avea noduri izolate

20. Daca G este un graf cu 8 noduri si 2 componente conexe, atunci graful are cel mult:
A) 28 muchii
B) 12 muchii
C) 21 muchii
D) 16 muchii

21. Fie graful G cu 5 noduri si muchiile (1,2)(1,5)(2,3)(2,4)(3,4)(4,5). Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?
A) este graf hamiltonian, dar nu este eulerian
B) este si graf hamiltonian si eulerian
C) este graf eulerian , dar nu este hamiltonian
D) nu este nici hamiltonian, nici eulerian

.